Internet & Gry

Kobiety są niewystarczająco reprezentowane w branży cyberbezpieczeństwa w połowie przedsiębiorstw

W 45% przedsiębiorstw odsetek kobiet pracujących w dziale bezpieczeństwa IT jest mniejszy niż odsetek personelu żeńskiego w innych działach firmy. Spośród takich organizacji tylko 37% posiada lub rozważa wprowadzenie formalnych programów mających na celu zwiększenie reprezentacji kobiet w dziedzinie cyberbezpieczeństwa – tak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród kierowników ds. bezpieczeństwa przez organizację 451 Research na zlecenie firmy Kaspersky.

 

 

 

 

 

Zróżnicowana kadra pracownicza wnosi do organizacji nowe talenty i umożliwia poprawę jej wyników finansowych. Na przykład, najbardziej zróżnicowane przedsiębiorstwa na świecie osiągają o 19 punktów procentowych wyższe przychody z innowacji. Tym samym parytet płci to nie tylko kwestia etyczna, ale również istotny czynnik efektywności biznesowej. Aby pomóc kobietom osiągnąć sukces w biznesie i rozwijać się zawodowo, prowadzone są inicjatywy w różnych dziedzinach, takich jak technologie czy przedsiębiorczość.

Jednak mimo działań podejmowanych na rzecz zróżnicowania kadrowego kobiety stanowią 39% siły roboczej i obejmują zaledwie 25% stanowisk kierowniczych na świecie. Cyberbezpieczeństwo, podobnie jak ogólnie IT, bywa postrzegane jako branża zdominowana przez mężczyzn. Takie przekonanie może stanowić barierę uniemożliwiającą dostęp kobiet do branży. Według raportu opracowanego na zlecenie firmy Kaspersky 45% dyrektorów ds. bezpieczeństwa informacji potwierdza, że kobiety są niedostatecznie reprezentowane w ich dziale.

Jednak tylko 37% takich organizacji wdrożyło lub zamierza wdrożyć formalną procedurę pozwalającą przyciągnąć więcej kobiet do działu bezpieczeństwa IT. Najpopularniejszym podejściem jest szkolenie tych kobiet, które posiadają wykształcenie informatyczne (80%). Niemal połowa takich respondentów twierdzi, że prowadzi lub zamierza prowadzić staże dla studentek (42%), a także są gotowi szkolić kandydatów posiadających niewielkie kwalifikacje lub nieposiadających ich wcale (40%). Zaledwie 22% zatrudnia kandydatki z innych działów w organizacji.

Pozostali (63%) przyznali, że szukają wyłącznie w pełni wykwalifikowanych specjalistów bez względu na płeć. Jednak zważywszy na to, że 70% dyrektorów ds. bezpieczeństwa informacji ma problemy ze znalezieniem profesjonalistów w zakresie bezpieczeństwa IT, istnieje konieczność szukania innych sposobów rozwiązania problemu niedoboru talentów.

Badanie wskazuje również przewagę liczebną mężczyzn w stosunku do kobiet wśród kierowników ds. bezpieczeństwa IT. Tylko jedna piąta (23%) respondentów, którzy odpowiedzieli na pytanie o swoją płeć, wskazała na płeć żeńską. Niemniej jednak liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych w dziedzinie bezpieczeństwa rośnie: 20% respondentek awansowało na kierownika ds. bezpieczeństwa IT na przestrzeni ostatnich dwóch lat – dwa razy więcej niż w przypadku mężczyzn (10%).

Wyniki ankiety pokazują, że chociaż sytuacja w branży ulega zmianie, nadal daleka jest od ideału i wciąż brakuje silnej reprezentacji kobiet. Nie chodzi o znalezienie doskonałego współczynnika mężczyzn do kobiet. W pogłębionych wywiadach z dyrektorami ds. bezpieczeństwa informacji wielu z nich twierdzi, że nie dostaje wystarczająco wielu zgłoszeń od kobiet. Dlatego aby rozwiązać problem nierównego dostępu płci do branży cyberbezpieczeństwa, powinniśmy zachęcać kobiety do wybrania tej ścieżki kariery – powiedziała Jewgienija Naumowa, pełniąca obowiązki dyrektora zarządzającego na obszar Europy w firmie Kaspersky.

Firma Kaspersky jest zaangażowana w działania na rzecz zachęcania kobiet do wyboru branży cyberbezpieczeństwa oraz zwalczania uprzedzeń związanych z płcią. W ramach prowadzonych w tym zakresie inicjatyw firma stworzyła społeczność online, Women in Cybersecurity, której celem jest wspieranie rozwoju zawodowego kobiet stawiających pierwsze kroki w branży cyberbezpieczeństwa, oraz tych, które mają już pewne doświadczenie w tej dziedzinie. Firma Kaspersky współpracuje z organizacją Girls in Tech, wspierając AMPLIFY – konkurs przeznaczony dla założycielek startupów. Ponadto Kaspersky regularnie organizuje kampanie CyberStarts w Stanach Zjednoczonych i Europie, które promują nowe pokolenie specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Jednym z głównych tematów są działania na rzecz zniwelowania nierównego dostępu płci do branży cyberbezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat raportu wykorzystanego w tej informacji prasowej znajduje się na oficjalnym blogu firmy Kaspersky – Kaspersky Daily: https://kas.pr/nn2i.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *