Radio

Koncesja dla Diecezjalnego Radia Nadzieja

KRRiT rozstrzygnęła postępowanie koncesyjne rozpoczęte Ogłoszeniem z dnia 30 października 2017 r. na rozpowszechnianie programu radiowego o zasięgu lokalnym i o charakterze społeczno-religijnym.

 

 

 

 

Podjęto uchwałę o udzieleniu koncesji Diecezji Łomżyńskiej z siedzibą w Łomży na nadawanie programu „Diecezjalne Radio Nadzieja” ze stacji nadawczych w Ostrołęce 93,9 MHz, Grajewie 93,8 MHz  i Łomży 103,6 MHz.

KRRiT podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia częstotliwości f = 99,8 MHz, stacja nadawcza Wolsztyn w województwie wielkopolskim, dla potrzeb przeprowadzenia postępowania w sprawie rozszerzenia o kolejną stację nadawczą koncesji o zasięgu lokalnym i o charakterze uniwersalnym.

KRRiT wszczęła postępowanie o cofnięcie koncesji udzielonej Jarosławowi Dziemianowi z Białegostoku na rozpowszechnianie programu radiowego „Radio JARD II”.

Procedury zostały uruchomione w związku z rażącym naruszeniem przez nadawcę zapisów koncesyjnych, określających charakter programu jako wyspecjalizowany, adresowany do dzieci i młodzieży, służący ich rozwojowi intelektualnemu, budowaniu prawidłowych relacji z otoczeniem (dom, szkoła, grupa rówieśnicza) i zabawie.

Audycje i inne przekazy (muzyczne, słowne i słowno-muzyczne), realizujące wyspecjalizowany charakter programu, miały stanowić łącznie nie mniej niż 70 % czasu emisji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *