KRRiT dokonała podziału wpływów z opłat abonamentowych w 2019 roku

Działając na podstawie ustawy o opłatach abonamentowych, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 28 czerwca 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie sposobu podziału środków abonamentowych w 2019 r.

 

 

Podstawą dla podziału stanowiła prognoza wpływów abonamentowych na 2019 r, tj. kwota 650 mln zł, przyjęta przez KRRiT według aktualnie obowiązującego systemu abonamentowego.

KRRiT określiła następujący sposób podziału:

Telewizja Polska SA                                       – 50,98% wpływów, tj. nie więcej niż 331 380 000 zł

Polskie Radio S.A.                                         – 24,51%, wpływów, tj. nie więcej niż 159 317 000 zł

Spółki radiofonii regionalnej                        – 24,51%, wpływów, tj. nie więcej niż 159 303 000 zł

W przypadku przekroczenia prognozowanej kwoty wpływów, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokona jej podziału po analizie kosztów poniesionych na zadania misyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *