Media

Wzrost liczby abonentów rtv

Od stycznia 2017 roku KRRiT odnotowała wzrost liczby zarejestrowanych abonentów. Na dzień 30 kwietnia 2017 r. odbiorniki rtv zarejestrowało 6,9 mln abonentów, w tym 3,5 mln zostało zwolnionych od opłat. Z pozostałych 3,4 mln, terminowo z wnoszenia opłat wywiązało się 1,4 mln.

 

 

 

Do końca 2016 roku odnotowywany był systematyczny spadek liczby osób rejestrujących odbiorniki rtv i wnoszących opłaty abonamentowe. Od stycznia 2017 roku liczba ta minimalnie wzrosła o  14 041 osób tj. o 0,20%. Zwiększyła się też liczba wnoszących opłaty terminowo o 155 151 osób tj. o 7,33%. Ponad 6% (w stosunku do roku ubiegłego) wzrosła liczba osób wnoszących opłatę za rok z góry.

Do 19 maja 2017 roku  KRRiT przekazała spółkom publicznej radiofonii i telewizji wpływy abonamentowe w wysokości 398,8 mln zł.

Jest to 62,8% kwot prognozowanych na 2017 rok, czyli 31,8 mln zł więcej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *