KRRiT odpowiada posłance Krystynie Pawłowicz

„Dlaczego Radio Wnet pana Krzysztofa Skowrońskiego wciąż nie może nadawać w eterze?” Odpowiedź na zarzut poseł Krystyny Pawłowicz zawarty w wywiadzie dla tygodnika „Sieci Prawdy”.

 

 

 

Szanowna Pani Poseł, 

W związku z Pani wystąpieniem z dnia 20 lutego 2018 roku i zawartym w nim  pytaniem pod adresem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, które zostało również opublikowane 19 lutego 2018 r. w Pani wywiadzie dla tygodnika „Sieci Prawdy”, o treści: dlaczego Radio Wnet pana Krzysztofa Skowrońskiego wciąż nie może nadawać w eterze? uprzejmie proszę o rozważenie poniższych informacji.

Udzielanie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych odbywa się na podstawie przepisów ustawy z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414 i poz. 2111). Ustawa określa procedury koncesyjne, które w przypadku, gdy rozpowszechnianie programu jest związane z wykorzystywaniem częstotliwości, jako dobra rzadkiego, obligatoryjnie wymaga publicznego ogłoszenia o takiej możliwości i określenia warunków uzyskania koncesji (konkurs koncesyjny). 

Zasób częstotliwości, szczególnie w dużych miastach uległ wyczerpaniu.Trzeba zaznaczyć, iż tylko proces cyfryzacji radiofonii umożliwi korzystanie z nowych sposobów rozpowszechniania programów i może realnie wpływać na budowę pluralizmu radia. Po przeprowadzeniu konkursów w kolejnych kadencjach przez poprzednie składy KRRiT, dostępne wtedy zasoby zostały rozdysponowane. Taki stan dotyczy m.in. lokalizacji stacji radiowych w Warszawie. Aplikację na tę właśnie lokalizację 23 czerwca ubiegłego roku złożył do KRRiT p. Krzysztof Skowroński, aktualnie działający jako nadawca internetowego Radia WNET, do którego nie stosuje się ustawy o radiofonii i telewizji.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wraz z rozpoczęciem kadencji 12 września 2016 roku, dokonała przeglądu wykorzystywanych częstotliwości. KRRiT postanowiła, iż w stosunku do nadawców, którzy nie emitują programu, bądź w inny sposób, od dłuższego czasu  działają  wbrew  warunkom  koncesyjnym, będą  prowadzone postępowania o cofnięcie uprawnień. Przykładowo Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci (program Radio Bajka) jest tym koncesjonariuszem, wobec którego w 2017 roku przeprowadzone zostało postępowanie o cofnięcie koncesji (częstotliwości w Warszawie i Krakowie). Decyzja o cofnięciu koncesji została wydana 21 grudnia 2017 roku, zaś nadawca w przysługującym mu terminie, do 22 lutego 2018 roku, nie skorzystał z prawa do złożenia do sądu odwołania od tej decyzji. W ten sposób nastąpiło prawomocne  zakończenie  postępowania o cofnięcie koncesji, co aktualnie otworzyło Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji drogę do sformułowania ogłoszenia o możliwości uzyskania koncesji w wymienionych lokalizacjach. 

Podczas najbliższych obrad KRRiT będzie zatem podejmować decyzję co do treści ogłoszenia konkursowego. Po jego opublikowaniu wszyscy zainteresowani konkursem,  zgodnie z procedurą koncesyjną, będą mogli złożyć wymaganą dokumentację dotyczącą projektowanej działalności programowej.

Ogłoszenie o możliwości uzyskania koncesji i prowadzone na jego podstawie  postępowanie koncesyjne, to jedyna droga otrzymania koncesji na rozpowszechnianie programu drogą naziemną. 

Z wyrazami szacunku,
 
 Witold Kołodziejski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *