MediaRadioWAŻNE

KRRiT podjęła uchwałę w sprawie sposobu podziału środków abonamentowych w 2018 r.

Działając na podstawie ustawy o opłatach abonamentowych, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 27 czerwca 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie sposobu podziału środków abonamentowych w 2018 r.

Podstawą podziału była prognoza wpływów abonamentowych na 2018 r. przyjęta przez KRRiT według aktualnie obowiązującego systemu abonamentowego, tj. kwota 690 mln zł.

KRRiT określiła następujący sposób podziału:

Telewizja Polska SA                                       – 51,015% wpływów, tj. nie więcej niż 352 mln zł
co stanowi 21,5% planowanych kosztów TVP związanych z realizacją misji nadawcy publicznego.

Polskie Radio S.A.                                          – 25,507%, wpływów, tj. nie więcej niż 176 mln zł
co stanowi 64% planowanych kosztów PR związanych z realizacją misji nadawcy publicznego.

Spółki radiofonii regionalnej                       – 23,478%, wpływów, tj. nie więcej niż 162 mln zł
co stanowi 68% planowanych kosztów radiofonii regionalnej związanych z realizacją misji nadawcy publicznego.

Prognozowane wpływy abonamentowe nie pokrywają w pełni ponoszonych kosztów wypełniania misji publicznej.  Dlatego w przypadku wystąpienia wyższych wpływów niż prognozowane, przewidziano dodatkowe finansowanie nadawców publicznych, a sposób podziału nadwyżki w 2018 r. będzie następujący:

Wpływy z opłat abonamentowych Telewizja
Polska SA
Polskie
Radio SA
Spółki radiofonii regionalnej x)
1)      do kwoty 800 mln zł 65% 20% 15%
2)      powyżej kwoty 800 mln zł do kwoty 900 mln zł 90% 5% 5%
3)      powyżej kwoty 900 mln zł 100% 0% 0%

 

x) każda spółka radiofonii regionalnej otrzyma po 5,882% z kwoty łącznej przypadającej dla spółek radiofonii regionalnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *