Sieci kablowe

Netia opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za III kw. br.

Netia opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za III kw. br. Grupa wypracowała w tym okresie 341 mln zł przychodów i 94 mln zł skorygowanego zysku EBITDA. Na rynku B2B osiągnięto stabilizację przychodów, natomiast na rynku B2C wyraźnie zredukowano tempo erozji przychodów, m.in. za sprawą istotnego wzrostu liczby usług na zmodernizowanych sieciach własnych.

 

 

 

 

 

– Mamy za sobą kolejny kwartał, w którym odnotowujemy solidne wyniki operacyjne, a także stabilne trendy w zakresie przychodów i poprawy rentowności z zyskiem EBITDA na poziomie ok. 27 proc. powiedział Andrzej Abramczuk, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Netia S.A.

– Cieszy zwłaszcza długoterminowa stabilizacja przychodów na rynku B2B i – osiągnięty po raz pierwszy od półtora roku – wzrost liczby usług świadczonych na rynku B2C na sieciach własnych, co zawdzięczamy jeszcze bardziej dynamicznie rosnącej liczbie abonentów dostępów szerokopasmowych i usług TV, świadczonych na bazie sieci zmodernizowanych do standardu światłowodowego.  dodał Andrzej Abramczuk.

Solidna pozycja finansowa

Na przychody w ogólnej kwocie 341 mln zł (-1 proc. kwartał do kwartału) złożyło się 182 mln zł wypracowane na rynku B2B (+1 proc. k-d-k), 153 mln zł (-2 proc. k-d-k) na rynku B2C oraz 6 mln zł wygenerowane przez spółkę Petrotel. Systematycznie rośnie udział usług szerokopasmowych i innych usług (w tym TV oraz ICT) w miksie przychodowym Netii. Obecnie tego typu usługi zapewniają 75 proc. przychodów, a ich dodatnia dynamika w ostatnich kwartałach coraz skuteczniej niweluje spadki generowane przez tradycyjnie już malejącą liczbę usług głosowych.

Skorygowany zysk EBITDA za III kw. br. wyniósł 94 mln zł (+1 proc. k-d-k), co oznacza marżę na poziomie 27,5 proc. Ze względu na niewielki zakres zdarzeń jednorazowych, zysk EBITDA wyniósł w tym okresie 93 mln zł (+1 proc. k-d-k). Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 21 mln zł i był zbliżony do tego w poprzednich kwartałach. W III kw. 2018 r. Spółka osiągnęła dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF) w wysokości 19 mln zł, zaś zadłużenie netto wyniosło na koniec września br. 213 mln zł (-10 proc. k-d-k), co stanowi dźwignię finansową w wysokości 0,54x Skorygowanego zysku EBITDA za rok 2017.

B2C rośnie dzięki modernizacji sieci i TV

Na rynku B2B Netia konsekwentnie realizuje strategię transformacji i rozwoju zaawansowanych rozwiązań ICT pod marką NetiaNext. W efekcie – pomimo silnej presji ze strony konkurencji – utrzymuje przychody na stabilnym poziomie.

Na rynku B2C pod koniec września br. liczba świadczonych usług (RGU) wyniosła 1,439 mln (-13 tys.). Netii ubyło w tym czasie 17 tys. usług głosowych i 6 tys. usług dostępu do internetu, zwłaszcza na sieci obcej (BSA, LLU na sieci Orange Polska). Przybyło natomiast usług mobilnych (+ 2 tys., do łącznie 150 tys.) i telewizyjnych, do czego przyczyniło się m.in. znaczące wzbogacenie oferty telewizyjnej Netii w ostatnich miesiącach oraz uruchomienie nowych kampanii reklamowych.

Na koniec września już 741 tys. (wzrost o 4 tys. w stosunku do poprzedniego kwartału) stanowiły usługi świadczone na sieciach własnych Grupy Netia. Było to zasługą wzrostu o ok. 9 tys. liczby dostępów szerokopasmowych NGA oraz jeszcze szybszego wzrostu liczby usług TV (+ 6 tys. w ciągu kwartału, + 16 tys. w ciągu 9 miesięcy 2018 r.) przy jednoczesnym wzroście ARPU z usług TV o ponad 7 pp. Na koniec września br. na rynku B2C Netia świadczyła 202 tys. usług TV.

Wskaźnik liczby usług na klienta wzrósł do 1,66x, natomiast średni przychód na klienta (ARPU) utrzymuje się na stabilnym poziomie 56 zł. Już 65 proc. klientów usług dostępu do internetu jest obsługiwanych przy wykorzystaniu sieci własnych.

Do końca września 2018 r. nakłady inwestycyjne (CAPEX) wyniosły 185 mln zł. Inwestycje sieciowe to 85 mln zł, w tym nakłady przypisane i rozliczone w ramach projektu modernizacji sieci do standardu światłowodowego (Sieć XXI w.) wyniosły 48 mln zł. Za sprawą szerokiej skali toczących się projektów, znaczna część wydatków została ujęta w sprawozdaniu finansowych w kategorii “zobowiązania inwestycyjne”,  które na koniec września br. wyniosły 99 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *