Netia zaprezentowała wyniki finansowe i operacyjne za IV kw. i cały 2019 rok

Netia zaprezentowała wyniki finansowe i operacyjne za IV kw. i cały 2019 rok. Ostatni kwartał ub.r. przyniósł wzrost przychodów przy zachowaniu zysku EBITDA na relatywnie wysokim poziomie. Zarówno na rynku B2C, jak i B2B Spółka odnotowała kontynuację pozytywnych trendów operacyjnych.

 

 

 

 

 

 

W całym 2019 roku Grupa Netia odnotowała przychody w wysokości 1,297 mld zł  (-6 proc. r-d-r). Przychody w IV kw. wyniosły natomiast 325 mln zł (vs. 320 mln zł w III kw. 2019 r.).

Zysk EBITDA zgodnie z MSR17 wyniósł w całym 2019 roku 357mln (-2 proc. r-d-r) a w samym IV kw. 89 mln zł (-7 proc. k-d-k oraz +8 proc. r-d-r). Tym samym marża EBITDA utrzymywała się na poziomie ponad 27 proc. Zysk EBITDA zgodny ze standardem MSSF16 za cały 2019 rok wyniósł 457 mln a za IV kw. ub. r. 115 mln (-4 proc. k-d-k).

Wzrost inwestycji

Łącznie nakłady inwestycyjne Grupy Netia w 2019 r. wzrosły do 352 mln zł (z 300 mln zł w roku 2018). W 2019 roku Spółka kontynuowała projekt modernizacji sieci do standardu światłowodowego (łącza gigabitowe) o nazwie Sieć XXI Wieku. W efekcie już ponad 1,4 mln łączy dostępowych Grupy Netia pozwala na świadczenie usług z prędkością do 1 Gb/s.

W całym 2019 r. rozliczone inwestycje w ramach tego projektu sięgnęły kwoty 91 mln zł. Łącznie zobowiązania inwestycyjne nieujęte w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 69 mln zł.

Wzrost nakładów inwestycyjnych związanych głównie z podłączaniem nowych klientów oraz projektem modernizacji sieci dostępowej sprowadziły OpFCF (wolne przepływy gotówkowe) do kwoty 5 mln zł (-92 proc. r-d-r). Natomiast zadłużenie netto na koniec 2019 r. wyniosło 240 mln zł (+25 proc. r-d-r), co stanowi dźwignię finansową na poziomie 0,67x zysku EBITDA (wg. MSR17) za 2019 rok.

Akwizycje wzmocnieniem biznesu

Na przełomie 2019 i 2020 roku Grupa Netia zwiększyła zasięg własnych nowoczesnych sieci dostępowych (przede wszystkim na potrzeby segmentu B2C) o blisko 85 tys. lokali, poprzez akwizycje lokalnych operatorów w Krakowie (ISTS) i Łomży (IST) za łączną kwotę ok. 44 mln zł.

Z kolei w I kw. br. Netia przejęła za kwotę 34 mln zł centrum danych RASP w Krakowie. Akwizycja ta wzmocni pozycję Grupy Netia w obszarze szeroko pojętych usług ICT na południu Polski.

B2B – rozwój m.in. dzięki ICT

Przychody osiągnięte przez Netię w IV kw. 2019 r. w obszarze komercyjnym B2B wyniosły 177 mln zł, co oznacza 2 proc. wzrost kwartał do kwartału.

Spółka odnotowała stabilne przychody lub wzrosty we wszystkich kategoriach. Za wzrostem przychodów w stosunku do III kw. ub. r. stały przede wszystkim wpływy z usług transmisji danych i rozwiązań ICT (wykazywane w linii: Pozostałe usługi). Spółka utrzymuje jednocześnie wzrostowy trend projektów sprzedażowych dotyczących zaawansowanych produktów ICT (NetiaNext), na których opiera się transformacja tego obszaru biznesu.

Pakiety motorem B2C

W IV kw. 2019 r. na rynku B2C (klienci indywidualni i SOHO, bez Petrotela) Netia wypracowała przychody w wysokości 140 mln zł (vs. 141 mln zł w III kw. 2019 r.), co wskazuje na stabilizację, wspartą wzmocnieniem pozytywnego trendu w zakresie liczby usług szerokopasmowych i telewizyjnych, świadczonych na własnych sieciach oraz usług mobilnych.

Na koniec 2019 r. na rynku B2C Netia świadczyła 1,362 mln usług (-5 proc. r-d-r oraz -1 proc. k-d-k). Za ogólnym zmniejszeniem liczby RGU stoi dalsza erozja bazy usług świadczonych na sieci obcej (WLR, BSA, LLU) o kolejnych 17 tys. sztuk, przy jednoczesnym wzroście liczby usług świadczonych na sieciach własnych o 10 tys. sztuk. W efekcie już 57 proc. wszystkich usług na rynku B2C świadczonych jest na sieciach własnych.

Dzięki konsekwentnej modernizacji sieci dostępowych do standardu gigabitowego, odsetek usług szerokopasmowych, świadczonych na sieciach własnych wzrósł w ciągu roku o kolejnych 5 pp. i na koniec 2019 r. wynosi 71 proc.

Na koniec 2019 r. liczba stacjonarnych usług głosowych wyniosła 431 tys. (-16 tys. k-d-k), a usług szerokopasmowych 547 tys. (-2 tys. k-d-k), natomiast usług mobilnych 146 tys. (wzrost o 1 tys. k-d-k).

Wciąż stabilnie rosła też baza użytkowników usług TV. Rok 2019 Netia zakończyła świadcząc 237 tys. usług TV, przypisanych rynkowi B2C (wzrost o 8 tys. w stosunku do III kw. 2019 r.) W całym 2019 r. baza abonentów TV na rynku B2C wzrosła o ok. 28 tys. (+13 proc.).

Dosprzedaż usług TV i coraz szybszych łączy internetowych (do 1 Gb/s) wspiera utrzymywanie wskaźnika ARPU na stabilnym poziomie ok. 56 zł miesięcznie. Stale rośnie zaś średnia liczba usług na klienta, kończąc rok 2019 na poziomie 1,68x.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *