Obniżenie cen Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez Telewizję Chopin

Obniżenie cen Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez Chopin Telewizja Kablowa sp. z o.o. w roamingu międzynarodowym na terytorium UE.

 

Telewizja Kablowa Chopin  informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającym środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającym dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii - z dniem 15 czerwca 2017 r. ulegną obniżeniu ceny za Usługi Telekomunikacyjne świadczone przez Chopin Telewizja Kablowa sp. z o.o. w roamingu na obszarze Unii Europejskiej.

Nowe zasady naliczania opłat za Usługi Telekomunikacyjne obowiązujące klientów Abonamentowych Chopin Telewizja Kablowa sp. z o.o. od dnia 15 czerwca 2017 r:
• Cena za minutę wykonanego połączenia głosowego w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro wyniesie 0,19 zł;
• Cena za minutę odebranego połączenia głosowego w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro wyniesie 0,00 PLN za 100 min przyznawanych w ramach limitu przyznawanego z wykorzystaniem polityki uczciwego korzystania (FUP). Po przekroczeniu limitu 0,05 PLN za minutę odebranego połączenia;
• Cena za wystanie wiadomości SMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro wyniesie 0,18 zł;

Ceny wskazane powyżej zawierają podatek od towarów i usług.

Wymieniony wyżej limit przyznany jest od daty aktywacji numeru lub dla numerów aktywowanych przed 15.06.2017 w dniu 15.06 2017 i odnawiany corocznie w dniu przyznania limitu. Operator poinformuje o wyczerpaniu przyznanego limitu rocznego.
W związku z wprowadzeniem nowych zasad w roamingu międzynarodowego zmianie ulegnie cennik Pozostałych Rozmów Telefonicznych obowiązujący do umów podpisanych od dnia 15.06.2017 r.

Obniżenie cen Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez Telewizję Chopin
Oceń post

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.