Telekomunikacja - Telefony - Promocje

Obniżenie cen Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez Telewizję Chopin

Obniżenie cen Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez Chopin Telewizja Kablowa sp. z o.o. w roamingu międzynarodowym na terytorium UE.
 
Telewizja Kablowa Chopin  informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającym środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającym dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii – z dniem 15 czerwca 2017 r. ulegną obniżeniu ceny za Usługi Telekomunikacyjne świadczone przez Chopin Telewizja Kablowa sp. z o.o. w roamingu na obszarze Unii Europejskiej.
Nowe zasady naliczania opłat za Usługi Telekomunikacyjne obowiązujące klientów Abonamentowych Chopin Telewizja Kablowa sp. z o.o. od dnia 15 czerwca 2017 r:
• Cena za minutę wykonanego połączenia głosowego w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro wyniesie 0,19 zł;
• Cena za minutę odebranego połączenia głosowego w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro wyniesie 0,00 PLN za 100 min przyznawanych w ramach limitu przyznawanego z wykorzystaniem polityki uczciwego korzystania (FUP). Po przekroczeniu limitu 0,05 PLN za minutę odebranego połączenia;
• Cena za wystanie wiadomości SMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro wyniesie 0,18 zł;
Ceny wskazane powyżej zawierają podatek od towarów i usług.
Wymieniony wyżej limit przyznany jest od daty aktywacji numeru lub dla numerów aktywowanych przed 15.06.2017 w dniu 15.06 2017 i odnawiany corocznie w dniu przyznania limitu. Operator poinformuje o wyczerpaniu przyznanego limitu rocznego.
W związku z wprowadzeniem nowych zasad w roamingu międzynarodowego zmianie ulegnie cennik Pozostałych Rozmów Telefonicznych obowiązujący do umów podpisanych od dnia 15.06.2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *