Media

Ochrona dzieci i młodzieży – priorytetem i zadaniem strategicznym KRRiT

KRRiT, wykonując ustawowe kompetencje w dziedzinie ochrony małoletnich przed szkodliwym oddziaływaniem treści zawartych w audycjach i innych przekazach, a także wspierając rodziców i opiekunów w procesie tej ochrony, wyraża swoje zaniepokojenie naruszaniem przez nadawców przepisów chroniących dzieci i młodzież przed szkodliwym oddziaływaniem treści zawartych w audycjach i innych przekazach.

 

 

 

 

Mając na uwadze dobro małoletnich odbiorców KRRiT oświadcza, iż będzie stanowczo reagować w przypadkach naruszania przez nadawców przepisów chroniących dzieci i młodzież w tym, w przypadkach praktykowania przez nadawców zaniżania kategorii wiekowych poszczególnych audycji.

W każdym takim przypadku KRRiT będzie konsekwentnie stosować instrumenty prawne przewidziane w ustawie o radiofonii i telewizji. Jednocześnie wyraża nadzieję, że nadawcy niezwłocznie podejmą niezbędne działania w celu wprowadzenia koniecznych zmian programowych w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i prawidłowy rozwój małoletnich widzów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *