Odpowiedź KRRiT na artykuł opublikowany w Gazecie Wyborczej

W odpowiedzi na artykuł pani Agnieszki Kublik, opublikowany w Gazecie Wyborczej 5 kwietnia 2018 r. dotyczący wynagrodzeń i nagród wypłaconych Członkom Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji informujemy, że suma wszystkich nagród kwartalnych wypłaconych Członkom KRRiT w ciągu 2017 roku wyniosła 81, 7 tys. zł. netto. Wydatki z funduszu reprezentacyjnego, czyli transakcje dokonane za pomocą służbowych kart kredytowych w 2017 roku osiągnęły ogółem 6 075, 60 zł.
 

System nagród w KRRiT jest regulowany ustawą z 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, w zw. z art. 24 ust.2 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych oraz §10 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek oraz zasad tworzenia funduszu nagród i ich przyznawania Członkom Krajowej rady Radiofonii i Telewizji z 17 września 2012 r.
Podstawą naliczania nagród jest suma uposażenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za staż pracy powołanych Członków.
Dla porównania, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poprzedniej kadencji, w 2015 r. otrzymała z funduszu nagród 60 tys. zł netto, a jej wydatki z funduszu reprezentacyjnego, dokonane za pomocą służbowych kart kredytowych, ukształtowały się na poziomie 40 037,08 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *