Prasa - Ksiązka

Odpowiedź KRRiT na artykuł opublikowany w Gazecie Wyborczej

W odpowiedzi na artykuł pani Agnieszki Kublik, opublikowany w Gazecie Wyborczej 5 kwietnia 2018 r. dotyczący wynagrodzeń i nagród wypłaconych Członkom Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji informujemy, że suma wszystkich nagród kwartalnych wypłaconych Członkom KRRiT w ciągu 2017 roku wyniosła 81, 7 tys. zł. netto. Wydatki z funduszu reprezentacyjnego, czyli transakcje dokonane za pomocą służbowych kart kredytowych w 2017 roku osiągnęły ogółem 6 075, 60 zł.

 

 

System nagród w KRRiT jest regulowany ustawą z 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, w zw. z art. 24 ust.2 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych oraz §10 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek oraz zasad tworzenia funduszu nagród i ich przyznawania Członkom Krajowej rady Radiofonii i Telewizji z 17 września 2012 r.

Podstawą naliczania nagród jest suma uposażenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za staż pracy powołanych Członków.

Dla porównania, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poprzedniej kadencji, w 2015 r. otrzymała z funduszu nagród 60 tys. zł netto, a jej wydatki z funduszu reprezentacyjnego, dokonane za pomocą służbowych kart kredytowych, ukształtowały się na poziomie 40 037,08 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *