DVB-TMedia

Rządowy program dofinansowania do dekodera lub telewizora – przypominamy, kto może skorzystać ze wsparcia?

23 maja nastąpił trzeci etap przełączenia sygnału nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej na standard DVB-T2/HEVC w kolejnych sześciu województwach. Aby pomóc gospodarstwom domowym, których sytuacja materialna nie pozwala na samodzielne dokonanie zakupu odbiornika, Rząd wprowadził program dofinansowania zakupu odbiornika cyfrowego, który ma służyć jako wsparcie gospodarstw domowych, będących w trudnej sytuacji materialnej.

 

Pomoc tak – nadużycia nie

Program wsparcia do zakupu dekoderów oraz telewizorów dla gospodarstw domowych w związku ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej jest dużym ułatwieniem dla wielu rodzin- co jest głównym celem projektu.

Co ważne, składając wniosek świadczeniobiorca oświadcza m.in. że gospodarstwo domowe posiada trudną sytuację materialną, w związku z tym, nie może samodzielnie ponieść kosztów zakupu odbiornika cyfrowego. Identyfikujemy jednak nadużycia, m.in. w niniejszym zakresie, co powoduje, że prowadzone są postępowania administracyjne w celu ustalenia, czy osoba, która pobrała świadczenie była uprawniona do skorzystania z niego. Za nadużycie w świetle przepisów prawa mogą być uznane zakupy drogich odbiorników cyfrowych bez wyraźnego uzasadnienia dla takiego zakupu wynikającego ze szczególnych potrzeb np. zdrowotnych. W takich przypadkach, możliwe jest wezwanie osoby korzystającej ze świadczenia do złożenia wyjaśnień dotyczących sytuacji materialnej jej gospodarstwa domowego, a w przypadku stwierdzonych w ramach postępowania nieprawidłowości zwrot nienależnie pobranego dofinansowania.

Aktualne dane

Złożono już ponad 200 tys. wniosków o dofinansowanie do zakupu telewizora (kwota dofinansowania – 250 zł) i dekodera (100 zł dofinansowania). W programie bierze udział już 1000 przedsiębiorców, a w ponad 3500 punktach sprzedaży można zrealizować świadczenie, z którego do tej pory skorzystało już ponad 144 tys. gospodarstw domowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *