Media

Seminarium Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego i KRRiT

Jak w środowisku mediów cyfrowych poruszać się bezpiecznie wśród fałszywych wiadomości, hasztagów i informacyjnego tsunami? Jak zapewnić, by każdy z nas miał wystarczające umiejętności medialne, by utrzymać się na powierzchni cyfrowego oceanu? Promowanie media literacy jest jednym z głównych celów instytucji europejskich i rządów krajów europejskich.

Podczas czerwcowego seminarium w Warszawie skupimy się na tematyce media literacy w Europie. Otwarte dla publiczności seminarium odbędzie się w ramach polskiej Prezydencji Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego (EAO), które funkcjonuje w ramach Rady Europy, z siedzibą w Strasburgu. Tegoroczną Prezydencję EAO sprawuje Polska, a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest jej instytucjonalnym przedstawicielem.
Seminarium odbędzie się 8 czerwca 2017 r. w godz. 14.00 – 17.00 w Hotelu Novotel Warszawa Centrum (dawny Hotel Forum). W celu rejestracji prosimy kliknąć tutaj.

Seminarium rozpoczną gospodarze miejsca: Witold Kołodziejski, Przewodniczący KRRiT oraz Halina Rostek, tegoroczna Przewodnicząca Rady Wykonawczej EAO. Następnie Maja Cappello i Gilles Fontaine, eksperci EAO, opowiedzą, jak w cyfrowym świecie zmienia się dostęp do treści wideo. Przedstawią również wnioski z najnowszego badania Mapping of media literacy practices and actions in UE-28 (pełna wersja raportu, w tym część dotycząca Polski, do pobrania tutaj). Opublikowany w marcu tego roku raport stanowi pierwszy tego typu przegląd działań i inicjatyw z zakresu edukacji medialnej. Obejmuje on wszystkie państwa członkowskie, opisuje łącznie 547 projektów realizowanych przez 939 podmiotów. Raport uwzględnia takie umiejętności medialne jak: korzystanie z mediów, krytyczne myślenie, kreatywność, dialog międzykulturowy, a także zdolność do partycypacji i interakcji. Raport powstał na zamówienie i z funduszy Komisji Europejskiej.

W dalszej części konferencji o edukacji medialnej w Polsce z perspektywy krajowego organu regulacyjnego opowie Ewa Murawska-Najmiec z Departamentu Strategii Biura KRRiT. Następnie odbędzie się panel, podczas którego przedstawione zostaną krajowe przykłady dobrych praktyk w zakresie media literacy. W trakcie dyskusji z uczestnikami zobaczymy, jak różne mogą być sposoby promowania dobrych praktyk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *