Sprawozdanie KRRiT za 2017 r. przyjęte przez Sejm RP

5 lipca 2018 r. w Sejmie odbyło się głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2018 rok. W głosowaniu udział wzięło 428 parlamentarzystów. Za przyjęciem sprawozdania KRRiT było 221 posłów, przeciwko głosowało 197, wstrzymało się 2, nie głosowało 31 posłów.

 

 

 

 

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 roku zawiera informacje dotyczące realizowania w 2017 r. ustawowych zadań KRRiT określonych w Konstytucji RP, a także w  art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o radiofonii i telewizji.

Do zadań tych należą m.in. postępowania koncesyjne, podział opłat abonamentowych pomiędzy spółki publicznej radiofonii, sprawowanie kontroli działalności nadawców, rozpatrywanie skarg i wniosków, wydawanie rozporządzeń jako wykonawczych aktów prawnych, podejmowanie uchwał w sprawach indywidualnych oraz współpraca międzynarodowa.


Sprawozdanie KRRiT z działalności w 2017 roku. 

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizjiw 2017 r. prezentuje obraz zjawisk i procesów zachodzących na rynku mediów audiowizualnych w 2017 r., analizę ich sytuacji finansowej oraz badanie popularności usług medialnych.

 Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji KRRiT w 2017 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *