Media

Sprawozdanie z działalności KRRiT za 2017 r.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazała Sprawozdanie z działalności KRRiT za 2017 r. Prezydentowi RP, Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkom Sejmu i Senatu RP oraz do Rady Mediów Narodowych.

 

 

 

KRRiT, wypełniając określony w  art. 12 ust.1 i 2 ustawy o radiofonii i telewizji, obowiązek przedstawienia do końca marca dokumentacji sprawozdawczej, przekazała 29.03.2018 r. Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezydentowi RP, a także Prezesowi Rady Ministrów dokumenty z działalności w 2017 roku: Sprawozdanie z działalności KRRiT za 2017 rok oraz Informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. Dokumenty przesłane zostały także do wiadomości przewodniczących właściwych komisji sejmowych i senackich, a ponadto do Rady Mediów Narodowych.

Sprawozdanie zawiera informacje o sposobie wykonywania  ustawowych zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2017 roku, w tym zadań dotyczących prowadzenia postępowań koncesyjnych, sprawowania kontroli działalności nadawców, podziału opłat abonamentowych, organizowania współpracy międzynarodowej, wydawania rozporządzeń, jako wykonawczych aktów prawnych stosownie do posiadanych upoważnień.

Informacji o podstawowych problemach radiofonii i telewizji  znajduje się szersza analiza wybranych, najważniejszych  zjawisk i procesów zachodzących na rynku mediów audiowizualnych.
Do dokumentacji sprawozdawczej Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, do wiadomości organów państwowych, dołączyła w tym roku Strategię regulacyjną KRRiT na lata 2017 -2022. 

Sprawozdanie z działalności KRRiT za 2017 link
Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2017 roku. link
Strategia regulacyjna KRRiT na lata 2017 -2022. link

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *