Stanowisko KRRiT w sprawie zmiany zagospodarowania częstotliwości w paśmie 174-230 MHz.

Realizując zadania ustawowe wynikające z art. 6 urt oraz cele wytyczone w Rozdziale 2.2.2 Strategii regulacyjnej na lata 2017-2022, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawia niniejsze stanowisko w sprawie zmiany zagospodarowania częstotliwości w paśmie 174-30 MHz, wynikające z planów rozwojowych w zakresie radiofonii i telewizji cyfrowej.

 

Podczas Regionalnej Konferencji Radiokomunikacyjnej w Genewie w 2006 r. Polska, jako jeden z niewielu krajów europejskich, zdecydowała o wykorzystaniu pasma VHF zarówno dla radia, jak i dla naziemnej telewizji cyfrowej. W efekcie w Planie cyfrowym GE06 znalazły się zasoby częstotliwości dla trzech ogólnokrajowych pokryć (multipleksów) DAB+ i jednego dla DVB-T. W roku 2016 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o zagospodarowaniu części zasobów z Planu GE06 i o uruchomieniu multipleksu telewizji naziemnej – tzw. MUX 8, przeznaczonego dla zwiększenia oferty programowej telewizji publicznej i koncesjonowanej.

Decyzja o zmianie w Polsce standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej z DVB-T na DVB-T2/HEVC spowodowała, że możliwe było zaplanowanie w paśmie UHF (470 – 694 MHz) dwóch dodatkowych ogólnokrajowych multipleksów telewizyjnych – MUX 5 i MUX 6. Stwarza to szansę na przeniesienie programów TV nadawanych w MUX 8 do nowych multipleksów, ich konwersję z SDTV do HDTV i zwolnienie tej części pasma VHF dla DAB+. W wyniku tej zamiany pasmo VHF byłoby przeznaczone wyłącznie dla cyfrowej radiofonii naziemnej, a pasmo UHF dla naziemnej telewizji cyfrowej.

Naziemna radiofonia cyfrowa w standardzie DAB+ rozwija się w Europie niezwykle dynamicznie. Po Norwegii wyłączenie emisji analogowej w ciągu dwóch lat planuje Szwajcaria, słuchalność cyfrowa w Wielkiej Brytanii w II kwartale 2021 r. przekroczyła 60%, Francja uruchomiła w październiku 2021 r. dwa multipleksy ogólnokrajowe z ofertą 25 programów publicznych i komercyjnych, wzrasta liczba gospodarstw domowych wyposażonych w odbiorniki DAB+ (do końca 2021 r. sprzedaż osiągnie 110 milionów). Programów emitowanych naziemnie cyfrowo przybywa w Niemczech, Austrii, Szwecji, Holandii i Belgii. 95% pokrycia ludnościowego sygnałem DAB+ osiągnęły Czechy. Implementowany do regulacji prawnych krajów członkowskich Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (European Electronic Communications Code), wprowadzający obowiązek wyposażania samochodów w odbiorniki cyfrowe powoduje, że pokrycie głównych dróg i autostrad staje się zadaniem priorytetowym dla wielu krajów.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, podstawowym założeniem konwersji analogowocyfrowej jest zapewnienie wszystkim nadawcom analogowym, bez względu na ich obecny zasięg, możliwości zaistnienia w przestrzeni cyfrowej. Pozwoli to realizować ich plany rozwojowe związane z unowocześnieniem technologii, a także zagwarantuje pewność funkcjonowania w przyszłości: np. po wyłączeniu emisji analogowej.

Analizy przeprowadzone w latach 2015-2016 zawarte w „Zielonej księdze cyfryzacji radia w Polsce” oraz w opracowanej w KRRIT W roku 2020 „Ocenie możliwości konwersji stacji radiowych w Polsce na bazie dostępnych zasobów częstotliwości” wykazały, że przeznaczone dla Polski zasoby częstotliwości w paśmie VHF (174 -230 MHz) są niewystarczające (szczególnie na potrzeby konwersji stacji lokalnych i tzw. mini-sieci), mimo uzupełnienia przez Prezesa UKE, na prośbę Przewodniczącego KRRiT, planu zagospodarowania częstotliwości o 35 dodatkowych częstotliwości małej mocy o zasięgu lokalnym. Niezwykle ograniczona i dotycząca niewielkich regionów kraju jest również możliwość wzbogacenia oferty programowej o nowe programy w wersji cyfrowej.

Rezygnacja z nadawania w paśmie VHF programów telewizyjnych i zwolnienie kanałów TV nr 6, 7, 8, 9 i 12 oznacza pozyskanie 20 bloków częstotliwości DAB+, które będą mogły być wykorzystane na budowę nowych multipleksów ogólnokrajowych, optymalizację sieci istniejących multipleksów pod kątem bardziej efektywnego wykorzystania częstotliwości oraz na potrzeby nowej oferty lokalnej.

W związku z powyższym, Przewodniczący KRRiT zwróci się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości zmiany planu zagospodarowania częstotliwości w paśmie 174 -230 MHz, umożliwiającej przeznaczenie całego pasma na potrzeby radiofonii cyfrowej DAB+.

Przewodniczący

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Witold Kołodziejski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *