Okrągły Stół Medialny w KRRiT

20 kwietnia 2018 r. w Biurze KRRiT odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli nadawców w ramach prac Okrągłego Stołu Medialnego.

 

 

Uczestniczyli w nim przedstawicie telewizji naziemnych: TVP, TVN, Telewizja Polsat, ZPR Media, Wirtualna Polska, Fundacja Lux Veritatis, Telewizja PULS, Discovery Networks.

Omówiono wstępne założenia dotyczące wypracowania Kodeksu Dobrych Praktyk Nadawczych. Postanowiono dokonanie przeglądu funkcjonujących obecnie opracowań i kodeksów dziennikarskich. Wnioski posłużą do dalszych spotkań roboczych, które mogą skutkować utworzeniem porozumienia nadawców w tym zakresie. Uwzględniałoby ono nie tylko pluralizm mediów, ale również odpowiedzialność wypowiedzi.

W ocenie KRRiT, tego typu Rada Nadawców mogłaby być reprezentatywnym głosem środowiska nadawców w kontaktach z KRRiT również w innych kwestiach ważnych dla rynku telewizyjnego.

Zobacz także

1 Komentarz

  1. Uważam że powinna powstać taka rada nadawców w KRRiTV która miałaby kontakt w każdej chwili z organem właściwym w sprawach radiofonii i TV, nie miałaby żadnych problemów z dostępnością do różnych sieci kablowych i satelitarnych co jest w przypadku telewizji 2x2 TV a inne TV nie mają takich problemów co tamta TV