Radio

Stanowisko radia RMF FM w sprawie przedłużenia koncesji TVN24

20 lat temu byliśmy zmuszeni zwolnić prawie 200 osób. Powodem była nagła zmiana warunków koncesji , wymuszająca na nas zamkniecie lokalnych oddziałów. Dlatego dziś zwracamy się z apelem do właściwych instytucji państwowych o przedłużenie koncesji stacji TVN24.

 

Zapisana w art. 14 Konstytucji zasada wolności prasy (“Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.”) nie dopuszcza możliwości ingerencji politycznej w działania mediów, które dotychczas cały czas pracowały zgodnie z prawem.

Zwracamy uwagę, że wobec TVN24 nie są kierowane merytoryczne zastrzeżenia, a dziennikarze tej telewizji swoją pracę wykonują zgodnie z sumieniem i dziennikarską rzetelnością.

Próby podjęcia przez rządzących zmiany prawa dotyczącego trwającej procedury odnowienia koncesji dla jakiegokolwiek nadawcy uznajemy za niedopuszczalne i bezprawne. Zwracamy uwagę, że to oczywista zmiana reguł w czasie już trwającego procesu.

Sytuacja, w której znalazła się stacja TVN24, może prowadzić do wniosku, że w ten sposób będzie niszczona wolność mediów w naszym kraju.

Przypominamy, że stacja TVN24 działa na rynku od 20 lat. W tym czasie dziennikarze tej telewizji dostarczali najistotniejszych informacji, byli z mieszkańcami naszego kraju w najtrudniejszych momentach historii i wielokrotnie im pomagali.

Dzięki sumiennej pracy dziennikarzy obywatele otrzymywali rzetelne wiadomości, a ujawnione przez reporterów TVN24  nieprawidłowości  pomogły wyeliminować  patologie i błędy w systemach prawnych.

Solidaryzujemy się z dziennikarzami TVN24 i ich rodzinami, którzy stanęli przed wizją utraty pracy. Nie możemy milczeć kiedy los setek koleżanek i kolegów jest zależny od niezrozumiałych  decyzji, które nie zapadają w myśl obowiązującego prawa.

Przypominamy, że wolność prasy jest jednym z fundamentów demokracji, a próby jej ograniczania uderzają w dobro ogółu.

Naszą zawodową rolą jest rzetelne informowanie odbiorców, wspieranie i pomaganie im w trudnych chwilach. To właśnie robimy, i chcemy robić nadal w sposób nieskrępowany niczym poza znanym, stabilnym i realizującym wartości demokratyczne prawem.

Chcemy, by taką sama możliwość mieli nasi koledzy ze stacji TVN24 i wszystkich innych redakcji w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *