Sieci kablowe

Tel-Kab o nowelizacji ustawy abonamentowej

W ostatnim czasie często pytacie nas o stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy abonamentowej i przekazywania danych Abonentów Poczcie Polskiej. Poniżej przedstawiamy swego rodzaju FAQ tego zagadnienia oraz nasze stanowisko.
 
Abonament w TEL-KAB a abonament RTV
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 2. ust. 1. ustawy o opłatach abonamentowych) opłaty wynikające z umów abonenckich podpisanych z Telewizją Kablową TEL-KAB nie zwalniają z obowiązku uiszczania abonamentu radiowo-telewizyjnego, który de facto jest opłatą pobieraną za posiadanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych.
Zgodnie z ustawą dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728 z późn. zm.) opłaty abonamentowe pobiera się w celu umożliwienia realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2011 r. nr 43 poz. 226 z późn. zm.). Podobnego obowiązku ustawodawca nie nałożył na nadawców komercyjnych.
Jakie jest stanowisko firmy TEL-KAB w sprawie ewentualnego obowiązku przekazywania danych Abonentów?
Nasza firma poprzez organizacje branżowe i izby gospodarcze będzie sprzeciwiała się temu prawu, ponieważ uważamy, że tajemnica telekomunikacyjna, jaką są objęte Państwa dane nie powinna być złamana. Wielu Klientów wybrało nasze usługi, ponieważ wierzyło, że kablówki świadczą najwyższej jakości usługi nie tylko w zakresie technologii, ale także w obszarze obsługi Klienta i jego bezpieczeństwa.
Czy w związku z planowanymi zmianami ustawy o opłatach abonamentowych, TEL-KAB będzie przekazywać dane Klientów Poczcie Polskiej?
TEL-KAB nie przekazywał i nie przekazuje danych swoich Abonentów Poczcie Polskiej w celu pobierania opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Ochrona prywatności naszych Klientów jest dla nas najwyższym priorytetem, dlatego dane osobowe i dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną przetwarzamy wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Obecnie dyskutowana publicznie nowelizacja ustawy o opłatach abonamentowych jest tylko projektem, a proponowane w niej zmiany nie weszły w życie. Dlatego zwracamy się do naszych Abonentów żeby na tym etapie sprawy podchodzili do sprawy z dystansem. Zmiany w ustawie mogą nie nastąpić bądź zostać wprowadzone w mniej kontrowersyjnym kształcie niż te zaproponowane w projekcie.
Czy mogę zrezygnować z umowy z TEL-KAB, jeśli nowe przepisy wejdą w życie?
Ewentualne wejście w życie znowelizowanej ustawy abonamentowej będzie zmianą przepisów prawa, a taka zmiana nie stanowi bezpośredniego powodu do rozwiązania umowy traktowanego jako skutek zmiany jej warunków. Podkreślamy jednocześnie, że dyskutowana publicznie nowelizacja ustawy o opłatach abonamentowych jest obecnie tylko projektem, a proponowane w niej zmiany nie weszły w życie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *