Prasa - Ksiązka

Trwa zbieranie zgłoszeń w 12. edycji konkursu „Społecznik Roku” tygodnika Newsweek Polska

Tylko do 30 września br. można składać wnioski w konkursie „Społecznik Roku 2020” organizowanym przez redakcję tygodnika Newsweek Polska. W tym roku kandydatów można zgłaszać w trzech kategoriach: ogólnopolskiej, lokalnej oraz w kategorii „zaangażowanie społeczne w czasie epidemii COVID-19”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszym kwartale 2021 r.

 

Konkurs jest kontynuacją idei podjętej przez Fundację “POMOC SPOŁECZNA SOS” w 1997 roku. Zapoczątkował ją Jacek Kuroń, w odpowiedzi na prośbę Wisławy Szymborskiej o pomoc w podzieleniu się ze społeczeństwem pieniędzmi z literackiej Nagrody Nobla. Celem przedsięwzięcia jest pokazywanie aktywności osób i stojących za nimi organizacji w podejmowaniu różnych społecznych wyzwań, nagłaśnianie przykładów obywatelskich postaw i brania spraw we własne ręce, bez oglądania się na pomoc instytucjonalną.

W tym roku kandydatów do tytułu „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska można zgłaszać w trzech kategoriach: ogólnopolskiej, lokalnej oraz w kategorii zaangażowanie społeczne w czasie epidemii COVID-19. Wyboru laureatów dokona Kapituła, w skład której wchodzą: Tomasz Lis, redaktor naczelny tygodnika Newsweek Polska; Renata Kim, szefowa działu Społeczeństwo tygodnika Newsweek Polska; Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności; Jan Kuroń, wnuk Jacka Kuronia; Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce; Janina Ochojska, Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej; Przemysław Radwan-Röhrenschef, Wiceprezes Fundacji Szkoła Liderów oraz Michał Rusinek, Prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszym kwartale 2021 r. Sylwetki i działalność laureatów zostaną zaprezentowane w artykule na łamach tygodnika Newsweek Polska.

Wnioski w Konkursie mogą składać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji).

Wniosek zgłoszeniowy wraz z regulaminem znajduje się na stronie internetowej www.filantropia.org.pl/post/spolecznikroku oraz https://www.newsweek.pl/spolecznik-roku. Wnioski z nominacjami można przesyłać do 30.09.2020 r. (włącznie) na adres: spolecznikroku@filantropia.org.pl.

 

Partnerem Głównym Konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Partnerem Merytorycznym Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

Więcej informacji: https://www.newsweek.pl/trendy-i-inspiracje/spolecznik-roku-2020-dwunasta-edycja-konkursu-o-tytul-spolecznika-roku/3k66k9h

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *