UPC ogłosiło wyniki za I kwartał 2018

Dzięki usłudze stałego dostępu do telewizyjnej rozrywki na platformie Horizon, jeszcze wyższej prędkości Internetu oraz rozbudowie sieci światłowodowej w pierwszym kwartale 2018 roku UPC Polska wzmocniła swoją pozycję lidera rynku. Łączna liczba usług (RGU) wzrosła o 33 800 rok do roku, osiągając poziom 2 989 300.
 

 

Główne wydarzenia I kwartału:

  • Dalsze wzmacnianie oferty dzięki podwyższeniu średniej prędkości Internetu, z którego korzystają klienci ze 100 Mb/s na koniec 2017 roku do 130 Mb/s.
  • Zwiększanie satysfakcji klientów potwierdzone Gwiazdą Jakości Obsługi Klienta oraz rekordowym wskaźnikiem zadowolenia (rNPS) w styczniu.
  • Umocnienie naszej pozycji rynkowej dzięki wzrostowi liczby usług o 33 800 rok do roku oraz ponad 530 000 użytkowników platformy Horizon.
  • Przyspieszenie wzrostu w sektorze B2B dzięki wzbogaceniu oferty zaawansowanych rozwiązań dla dużych firm, w tym nowej usługi w portfolio – Carrier Ethernet 2.0.
  • Nieprzerwany rozwój naszej sieci światłowodowej – 21 600 nowych gospodarstw w zasięgu.

W pierwszym kwartale zbliżyliśmy się jeszcze bardziej do 3 milionów usług (RGU), wzmacniając tym samym naszą pozycję rynkową. Zapewniliśmy naszym klientom jeszcze lepszą ofertę, dzięki kolejnemu przyśpieszeniu prędkości internetu, dzięki czemu średnia z jakiej obecnie korzystają wzrosła do 130 Mb/s ze 100 Mb/s w poprzednim kwartale. To wszystko, wsparte przeprowadzonym we wrześniu 2017 roku rebrandingiem, było efektem ogromnego wysiłku całego zespołu UPC Polska i przyczyniło się do osiągnięcia przez nas rekordowo wysokiego wskaźnika satysfakcji klienta oraz realizacji naszej ambicji, jaką jest umacnianie pozycji marki numer jeden na rynku szybkiego Internetu i telewizyjnej rozrywki.

ROBERT REDELEANU, PREZES UPC POLSKA

Na koniec I kw. 2018, 1 432 600 klientów UPC Polska korzystało z 2 989 300 usług (RGU)

Najlepszy Internet i rozrywka oraz nowa odsłona marki zwiększyły liczbę sprzedanych usług

W I kwartale 2018 r. daliśmy naszym klientom jeszcze więcej, po raz kolejny zwiększając dla nich prędkość Internetu, co zaowocowało wzrostem średniej, użytkowanej prędkości do ponad 130 Mb/s. Ponadto, liczba klientów korzystających z platformy Horizon przekroczyła pół miliona. W I kwartale liczba abonentów telewizji cyfrowej wzrosła o 2 800 do 1 026 700, czyli o 16 200 więcej niż przed rokiem. Liczba abonentów usługi Internetu od UPC wzrosła do 1 145 200, czyli o 5 500 więcej niż w poprzednim kwartale, a także o 33 800 więcej rok do roku.
Ciągłe zwiększanie satysfakcji klientów
W I kwartale kontynuowaliśmy nasze działania podnoszące satysfakcję klientów, m.in. w obszarze online, budując społeczność klientów UPC Polska oraz zwiększając ich zadowolenie z naszej obsługi. Nasze wysiłki zostały docenione przyznaniem nam Gwiazdy Jakości Obsługi – nagrody dla najbardziej przyjaznych klientom firm w Polsce, stosującym najwyższe standardy obsługi klienta. Tę szczególną okazję wykorzystaliśmy, aby docenić naszych najlojalniejszych klientów, którzy są z nami od ponad 20 lat. W styczniu udało nam się także osiągnąć rekordowo wysoki wskaźnik zadowolenia klienta (rNPS).

Jeszcze szybszy wzrost w sektorze B2B

W sektorze B2B uatrakcyjniliśmy naszą ofertę zaawansowanych rozwiązań dla dużych firm, aby zapewnić im wsparcie w rozwoju oraz podnoszeniu ich innowacyjności. Nasze portfolio usług dla tego segmentu wzbogaciliśmy o nową propozycję – usługę Carrier Ethernet 2.0., która umożliwia sprawną i przejrzystą obsługę oraz zarządzanie sieciami klientów. Co więcej, standard usługi transmisji danych dla tego rozwiązania zapewnia ciągłość działalności oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa. W segmencie B2B skupiliśmy się także na cyberbezpieczeństwie, kompleksowych usługach hotelarskich oraz wirtualnych sieciach prywatnych.

Dalszy rozwój sieci

W pierwszym kwartale kontynuowaliśmy inwestycje w poszerzanie zasięgu, aby dotrzeć z naszą siecią światłowodową do 21 600 nowych mieszkań, przekraczając tym samym łączną liczbę 3,3 milionów gospodarstw, które mają dostęp do naszych usług Internetu oraz telewizji, oraz przyczyniając się także do budowania gospodarki cyfrowej oraz konkurencyjności polskiej gospodarki.
* RGU – Revenue Generating Unit, czyli liczba sprzedanych usług
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *