Telekomunikacja - Telefony - Promocje

Wyniki finansowe T-Mobile Polska w II kwartale 2022

W drugim kwartale 2022 roku T‑Mobile Polska: odnotował wzrost przychodów o 2,6% dzięki wyższym przychodom zarówno w segmencie B2C, jak i B2B, pomimo niekorzystnego wpływu regulacji stawek MTR. EBITDA AL wzrosła o 2,6% (r/r), osiągnął wzrost wskaźnika net adds – zarówno w segmencie postpaid, jak i prepaid – w rezultacie operator przekroczył próg 12 mln użytkowników, wprowadził na rynek nową, konwergentną ofertę Magenta Dom, zaprojektowaną w odpowiedzi na potrzeby i opinie klientów. Oferta została bardzo pozytywnie przyjęta przez rynek, zwiększył liczbę klientów B2B – zarówno w wyższym jak i niższym segmencie, odnotowując szczególne zainteresowanie usługami cyberbezpieczeństwa, kontynuował inwestycje w zwiększenie zasięgu sieci 5G DSS oraz linii światłowodowych. Kontynuował również przygotowanie infrastruktury radiowej do przyszłego wdrożenia 5G w ramach spektrum 3,x GHz.

 

W pierwszej połowie 2022 roku T‑Mobile Polska odnotował znaczący wzrost liczby abonentów zarówno usług mobilnych jak i stacjonarnych (FTTH). Baza klientów mobilnych zwiększyła się o 817 tys. w porównaniu z drugim kwartałem 2021 roku i przekroczyła 12 mln. Zwiększył się również odsetek gospodarstw domowych korzystających z więcej niż jednej usługi z oferty operatora. Spółka osiągnęła też wyższe przychody pochodzące ze sprzedaży smartfonów. Klienci T‑Mobile nie tylko częściej niż rok wcześniej decydowali się na zakup terminali, ale także częściej sięgali po te z wyższych segmentów. W efekcie przychody T‑Mobile w drugim kwartale wyniosły 1,6 mld zł, co oznacza wzrost o 2,6% rok do roku, mimo wciąż zauważalnego negatywnego efektu regulacji stawek MTR. Firma musiała się również zmierzyć z kwestią rosnących kosztów energii – jednego z kluczowych kosztów operacyjnych firm telekomunikacyjnych – o ok. 40% w stosunku do roku 2021. Pomimo przeszkód, w drugim kwartale EBITDA AL wzrosła znacząco, o 2,6% (r/r), osiągając poziom 465 mln zł.

W drugim kwartale średni miesięczny wskaźnik rezygnacji (churn) klientów kontraktowych utrzymał się na bardzo niskim poziomie 0,6%, a operator odnotował wzrost dynamiki przyrostu liczby klientów (net adds) we wszystkich segmentach – zarówno w porównaniu z ubiegłym rokiem, jak i poprzednim kwartałem. Również opublikowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej raport przenośności numerów komórkowych pokazał, że T‑Mobile jako jedyny MNO odnotował w tym kwartale dodatnie saldo przenoszenia numerów i tym samym osiągnął najlepszy wynik wśród operatorów infrastrukturalnych.

 

 

Zgodnie z naszą strategią eliminujemy niepotrzebne bariery, aby zapewnić klientom jak najlepsze doświadczenia. Wprowadzając konwergentną ofertę Magenta Dom umożliwiamy im dostęp do wszystkich usług, których potrzebują, od jednego dostawcy i w najwyższej jakości. Dzięki naszemu podejściu skoncentrowanemu na klientach oraz innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym stworzyliśmy propozycję, która pozwala im cieszyć się pełnią możliwości każdej z naszych usług, co bardzo doceniają – powiedział Andreas Maierhofer, prezes zarządu T‑Mobile Polska  Kluczowym wyzwaniem w drugim kwartale była konieczność prowadzenia działalności w obliczu wojny. Robiliśmy co w naszej mocy, aby zapewnić potrzebującym osobom nieprzerwaną łączność oraz długoterminowe wsparcie. Mamy również świadomość, że bycie odpowiedzialną społecznie firmą oznacza dążenie do osiągnięcia wyznaczonych celów ESG niezależnie od okoliczności. Dlatego wykonaliśmy kolejny krok na drodze, aby stać się firmą w pełni neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla, i podpisaliśmy długoterminowy kontrakt zapewniający nam dostawy zielonej energii.

W pierwszej połowie 2022 r. operator kontynuował wsparcie dla uchodźców z Ukrainy. Pracownicy T‑Mobile udzielali pomocy we wszystkich kluczowych obszarach: wolontariacie (także na granicy polsko-ukraińskiej), pomocy humanitarnej, tworzyli specjalne oferty dla klientów z Ukrainy, dbali o jakość sieci przy granicy i punktach recepcyjnych oraz angażowali się w setki oddolnych inicjatyw, które operator wspierał. Firma ułatwiała także obecnym klientom kontakt z bliskimi w Ukrainie oraz przekazywała środki łączności a także pomoc materialną organizacjom działającym przy granicy. Także Grupa Deutsche Telekom wsparła Fundację Happy Kids, która od lat walczy o wyrównanie szans dzieci, prowadząc obecnie największy w Polsce ośrodek dla wychowanków ukraińskich domów dziecka. Organizacja otrzymała łącznie 300 000 zł wsparcia od Grupy DT i T-Mobile Polska.

Ostatni okres to także kolejne kroki ku realizacji ambitnego celu firmy, jakim jest osiągnięcie w ciągu najbliższych trzech lat zerowej emisji CO2 netto, zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej, a do 2040 roku w całym łańcuchu dostaw. Od 2021 roku firma korzysta już w 100% z zielonej energii, ale niedawno podpisała innowacyjną umowę vPPA z V-ridium Group, zapewniającą T‑Mobile Polska wyłączny dostęp do zielonej energii przez najbliższe 15 lat i gwarantującą budowę dwóch farm wiatrowych i trzech farm fotowoltaicznych specjalnie dla tego projektu. Farmy te dostarczą około 200 GWh energii elektrycznej rocznie i pomogą co roku zredukować ponad 145 000 ton emisji CO2. Ponadto, ponieważ umowa opiera się o wyznaczone z góry ceny zakupu energii, zagwarantuje T‑Mobile przewidywalność kosztów zakupu energii elektrycznej i zmniejszy ryzyko kosztowe w długim okresie.

Cieszymy się, że klienci coraz częściej decydują się na umowę z T-Mobile, a także wybierają większą liczbę usług w naszej firmie. Widzimy że trend ten przekłada się na wzrost przychodów. Niestety, obecnie zmagamy się z inflacją i rosnącymi kosztami, które mają zauważalnie negatywny wpływ na nasz biznes i będą stanowić obciążenie także w najbliższej przyszłości. Aby im przeciwdziałać wprowadzamy takie inicjatywy jak kontrakt vPPA gwarantujący zieloną energię w uzgodnionych wcześniej cenach przez najbliższe 15 lat. Ten projekt idealnie pokazuje, że ekologia i biznes idą w parze. Fakt, że w tych okolicznościach notujemy znaczący, stabilny wzrost, świadczy o silnych fundamentach naszej firmy: stabilności finansowej i sprawdzonej strategii – powiedział Juraj Andras, członek zarządu T‑Mobile Polska ds. finansowych.

 

 

Potrzeby klientów oraz usługi konwergentne w centrum uwagi

W drugim kwartale 2022 roku T‑Mobile Polska wprowadził do swojego portfolio dla klientów indywidualnych telewizję (linearną & OTT), stając się operatorem w pełni konwergentnym. Dzięki nowej ofercie – Magenta Dom – operator po raz kolejny postawił na eliminację niepotrzebnych barier z życia klientów. Zaoferował im prosty i elastyczny pakiet, zawierający nielimitowany abonament mobilny, internet światłowodowy i telewizję. Oferta powstała na bazie licznych badań i rozmów z klientami, tak aby w jak najszerszym stopniu odpowiedzieć na ich realne potrzeby. Takie podejście przełożyło się na bardzo pozytywne przyjęcie przez klientów i wyraźnie wyższe niż zakładane cele sprzedażowe. Skupienie na potrzebach klientów znalazło również odzwierciedlenie w segmencie użytkowników na kartę. Użytkownicy prepaid T‑Mobile jako pierwsi w Polsce otrzymali możliwość samodzielnej rejestracji numeru prepaid w aplikacji i przy potwierdzeniu tożsamości poprzez mojeID. Dodatkowo, atrakcyjne oferty w tym segmencie zaowocowały znaczącym wzrostem bazy klientów prepaid.

Stabilny wzrost w segmencie biznesowym

Firma kontynuowała wzrost również w segmencie biznesowym. Przyciągała nowych klientów z segmentu SOHO dzięki ofercie MagentaBIZNES łączącej nielimitowane rozmowy, dostęp do internetu i atrakcyjne smartfony. Sprzedaż oferty została dodatkowo wsparta szeroką kampanią reklamową. T-Mobile odnotował wyraźny wzrost liczby klientów MagentaBIZNES wybierających plany z obsługą 5G. W segmencie korporacyjnym operator podpisał umowę z bardzo wymagającym klientem, Naczelnym Sądem Administracyjnym, któremu T‑Mobile dostarczy usługi WAN spełniające rygorystyczne wymagania dotyczące stabilności, redundancji i ochrony przed atakami DDoS. W ostatnim kwartale zainteresowanie klientów produktami związanymi z cyberbezpieczeństwem nadal rosło, co przełożyło się na znaczny wzrost przychodów z takich produktów jak Cyber Guard i rozwiązania AntyDDoS. Linia produktów z obszaru cyberbezpieczeństwa została również doceniona w Konkursie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń w kategorii „Dostawca rozwiązań dla banku 2022”, a Disaster Recovery as a Service zdobyło nagrodę Best in Cloud. W tym samym czasie narzędzie big data T‑Mobile do analizy ruchu zostało docenione podczas Smart City Forum, a samoobsługowe rozwiązanie eSerwis zdobyło dla firmy tytuł Lidera Technologii, przyznawany przez Gazetę Finansową. W czerwcu firma otrzymała tytuł Marki Godnej Zaufania nadawany na podstawie ogólnopolskiego badania opinii w którym respondenci wskazują najlepsze marki, usługi i produkty dla biznesu.

Inwestycje w najwyższą jakość sieci

W drugim kwartale roku T‑Mobile kontynuował działania mające na celu zapewnienie najlepszej jakości usług w pobliżu granicy z Ukrainą i punktów recepcyjnych poprzez zwiększenie pojemności warstwy LTE na kluczowych stacjach bazowych oraz zwiększenie poziomu utrzymania. Operator zakończył również proces wyłączania technologii 3G na wybranych obszarach województwa świętokrzyskiego, co pozwoli na wykorzystanie uwolnionych zasobów na potrzeby szybszych i bardziej wydajnych sieci nowszych generacji. Na poziomie ogólnokrajowym T‑Mobile nadal rozwijał swoją sieć 5G w oparciu o już posiadane pasmo (DSS), jednocześnie przygotowując infrastrukturę radiową do przyszłego uruchomienia sieci 5G w paśmie 3,x GHz (pasmo C). Zgodnie z długofalową strategią budowy własnej sieci światłowodowej operator kontynuował inwestycje w tym obszarze. Obok innych korzyści, taka sieć pozwala stacjom bazowym T‑Mobile skuteczniej obsługiwać rosnący ruch, co stanie się jeszcze ważniejsze wraz ze wzrostem zapotrzebowania na przesył danych następującym wraz z powszechną adopcją technologii 5G. W tej chwili ponad 50% wszystkich stacji bazowych T‑Mobile jest podłączonych do sieci za pomocą światłowodów, a wśród stacji bazowych zlokalizowanych miejscowościach powyżej 10 tys. mieszkańców ten wskaźnik wynosi prawie 90%.

Waga odpowiedzialności społecznej

Obok działań skupionych na wsparciu Ukrainy i ukraińskich uchodźców w Polsce, w drum kwartale tego roku firma zrealizowała także projekt z zakresu cyfrowego włączenia, które stanowi podstawę działań z zakresu ESG spółki – „Na Wygranej Pozycji”. Bazując na współpracy z influencerami firma poruszała temat hejtu w interencie, angażując najmłodszych użytkowaników sieci.

Warto dodać, że drugi kwartał tego roku to także okres wyróżnień z obszaru corporate responsibility. Firma otrzymała po raz kolejny „Złoty Listek CSR” przyznawany przez magazyn Polityka we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz specjalne wyróżnienie „Zielony Listek” za działania z zakresu ekologii. Dodatkowo, drugi raz z rzędu spółka znalazła się na liście Diveristy IN Check, która wyróżnia najbardziej zaawansowane pod kątem zarządzania różnorodnością firmy.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *