Wyniki Grupy Cyfrowy Polsat w pierwszym kwartale 2019

Grupa Cyfrowy Polsat bardzo dobrze rozpoczęła 2019 r. – odnotowała ok. 300 tys. więcej klientów multiplay i ponad 500 tys. dodatkowych usług kontraktowych rok do roku, a wskaźnik odejść klientów był kolejny raz na rekordowo niskim poziomie 7,2%. O silnych wynikach finansowych świadczy wynik EBITDA, który na bazie nowo obowiązujących standardów księgowych wyniósł ponad 1 mld zł. Z kolei zysk netto był wyższy aż o 25% od średniej oczekiwań analityków giełdowych. W I kwartale Grupa wprowadziła na rynek nowe atrakcyjne oferty − Internet Stacjonarny w Plusie oraz telewizję kablową w technologii IPTV wraz z nowym dekoderem EVOBOX IP, wzmacniając strategię multiplay.

 

 

− Mamy długoterminową wizję naszej Grupy i pomysł na jej dalszy rozwój. Naszą misją jest tworzenie i dostarczanie najatrakcyjniejszych treści telewizyjnych, produktów telekomunikacyjnych oraz innych usług dla domu. Wykorzystujemy najnowsze technologie z zachowaniem dbałości o wysoką jakość produktów i obsługi klientów mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. – Konsekwentnie rozwijamy atrakcyjne usługi z myślą o potrzebach naszych klientów. Teraz otworzyliśmy się na nowe rynki – Internetu stacjonarnego i telewizji w technologii IPTV. Chcemy, by szerokie portfolio naszych usług było dostępne dla wszystkich Polaków i wszystkich rodzin. Nasza idea strategiczna na najbliższe lata brzmi: „Telewizja – Dla każdego. Wszędzie. Internet – Dla każdego. Wszędzie. Telefon – Dla każdego. Wszędzie”. W najbliższych latach stawiać będziemy na ciągłe wzmacnianie strategii smartDOM, która łączy szerokie portfolio usług z dostarczanymi przez nas emocjonującymi treściami. To wszystko jest dostępne w atrakcyjnej cenie i w wysokiej jakości. To kierunek, w którym niezmiennie chcemy podążać – dodaje.

Najważniejsze dane operacyjne[1] za I kwartał 2019 r.

 • Już co trzeci klient Grupy korzysta z ofert wiązanych – skuteczna realizacja strategii multiplay:
 • Stabilny wzrost liczby klientów usług wiązanych − o 283 tys. (18%) r/r do 1,85 mln, co stanowi 33% bazy klientów kontraktowych.
 • Do 5,57 mln wzrosła liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów.
 • Dalsza obniżka wskaźnika churn do rekordowo niskiego poziomu wynoszącego 7,2%.
 • Regularny przyrost liczby usług kontraktowych – o 535 tys. r/r do 14,33 mln (stanowią one 84,4% wszystkich świadczonych usług):
 • Kolejny okres wzrostu liczby usług telefonii komórkowej – o 455 tys. r/r do 7,5 mln, co wynika z korzystnego wpływu strategii multiplay, utrzymującego się zainteresowania klientów prostymi taryfami Plusa wprowadzonymi w lutym ub.r. oraz z wysokiej sprzedaży w segmencie B2B (rozwiązania m2m).
 • Łączna liczba kontraktowych usług płatnej telewizji, dzięki utrzymującemu się popytowi na usługę Multiroom oraz dobrze sprzedającym się płatnym usługom OTT, wzrosła r/r o 93 tys. i wynosi 5,1 mln.
 • Wysoka, stabilna baza usług Internetu wynosząca 1,8 mln. W I kwartale 2019 r. klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i sieci Plus przetransferowali ok. 264 PB danych. W zasięgu sieci LTE Grupy jest blisko 100% Polaków, a LTE Advanced – 73% mieszkańców kraju.
 • Stabilna baza 5,7 mln klientów kontraktowych:
 • Wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na klienta – o 5,4% r/r, a każdy z nich posiadał średnio 2,5 usługi z portfolio Grupy.
 • Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU) wzrósł o 1,2% r/r i wyniósł 82,9 zł.
 • Stabilna baza prepaid na poziomie ponad 2,6 mln ze stabilnym ARPU na wysokim poziomie 20,1 zł.
 • Zgodnie z długoterminową strategią kanały Grupy Telewizji Polsat pozostawały w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej, osiągając wynik 23,4% – 11,2% kanału głównego oraz 12,2% kanałów tematycznych.
 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły o 0,5% r/r – podczas gdy cały rynek reklamy TV spadł o 3,1% – i wyniosły 271 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV wzrósł do poziomu aż 28%.

Pierwszy kwartał pokazał, że klienci cenią, lubią i chętnie korzystają z coraz szerszego portfolio naszych usług. Świadczy o tym niemal 300 tys. nowych klientów ofert łączonych i ponad 500 tys. więcej usług kontraktowych w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. To kolejny kwartał pokazujący bardzo wysokie zadowolenie i lojalność naszych klientów, czego jasnym dowodem jest rekordowo niski wskaźnik odejść wynoszący zalewie 7,2% w skali roku – mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. I dodaje: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, wciąż poszerzamy portfolio usług w naszej ofercie. Oprócz dostarczania Internetu w technologii LTE – w wariancie mobilnym i domowym – rozpoczęliśmy sprzedaż Internetu w technologii światłowodowej, w oparciu o infrastrukturę Netii. Kolejna nowość, którą wprowadziliśmy przed kilkoma tygodniami, to telewizja kablowa w technologii IPTV wraz z dekoderem EVOBOX IP produkowanym w naszej fabryce w Mielcu. Wraz z nią klienci otrzymali równie bogatą ofertę programową co na naszej platformie satelitarnej – tylko bez konieczności montażu anteny satelitarnej – i możliwość decydowania o sposobie dostarczania sygnału telewizyjnego do ich domu. Ponadto z myślą o obywatelach Ukrainy wdrożyliśmy atrakcyjne oferty prepaid, które komunikujemy w tym przypadku w kampanii reklamowej uruchomionej za naszą wschodnią granicą.

Dane operacyjne segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych

I kwartał
2019 2018 Zmiana %
Łączna liczba RGU
(kontraktowe+przedpłacone)
16 973 770 16 579 337 2,4%
USŁUGI KONTRAKTOWE  
Łączna liczba RGU (na koniec okresu), w tym: 14 330 995 13 796 153 3,9%
Płatna telewizja, w tym: 5 077 221 4 984 391 1,9%
Multiroom 1 167 983 1 114 833 4,8%
Telefonia komórkowa 7 452 479 6 997 850 6,5%
Internet 1 801 295 1 813 912 -0,7%
Liczba klientów kontraktowych, w tym: 5 672 790 5 743 832 -1,2%
klienci ofert multiplay 1 845 922 1 562 900 18 %
ARPU na klienta [PLN] 82,9 81,9 1,2%
Churn na klienta 7,2% 8,5% -1,3 p.p.
Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta 2,53 2,40 5,4%
USŁUGI PRZEDPŁACONE
Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: 2 642 775 2 783 184 -5,0%
Płatna telewizja 144 586 75 159 92,4%
Telefonia komórkowa 2 387 672 2 539 402 -6,0%
Internet 110 517 168 623 -34,5%
ARPU na RGU prepaid [PLN] 20,1 20,1 0%

 

– W pierwszym kwartale br. osiągnęliśmy dobre wyniki oglądalności, które są zgodne z naszą długoterminową strategią. Nasze przychody z reklamy telewizyjnej wzrosły, pomimo spadku całego rynku reklamy TV o ok. 3%. Mimo słabszego otwarcia roku – związanego z efektem wysokiej bazy z 2018 roku – podtrzymujemy naszą prognozę zakładającą niski jednocyfrowy wzrost rynku w 2019 roku − mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.

Dane operacyjne segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej

I kwartał
2019 2018  Zmiana

p.p./%

Udział w oglądalności1,
w tym:
23,36% 23,92% -0,56 p.p.
POLSAT (kanał główny) 11,20% 12,87% -1,67 p.p.
Kanały tematyczne 12,17% 12,05% 0,12 p.p.
Przychody z reklamy
i sponsoringu2
(mln PLN)
271 269 0,5%
Udział w rynku reklamy3  

28%

 

27%

 

1,0 p.p.

     
Wydatki na reklamę telewizyjną na rynku4

(mln PLN)

965 996 -3,1%

 

1 Nielsen Audience Measurement, udział w oglądalności w grupie wszyscy 16-49 lat, cała doba, uwzględniono Live+2 (oglądalność z dnia emisji i z 2 kolejnych dni (tzw. Time Shift Viewing);

2 Przychody z reklamy i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat wg definicji Starcom;

3 Szacunki własne na podstawie wstępnych danych Starcom;

4 Starcom, dane wstępne, reklama sportowa i sponsoring;

Najważniejsze dane finansowe za I kwartał 2019 r.

z włączeniem MSSF 16

 • Silne wyniki finansowe Grupy w I kwartale 2019 r.:
 • przychody: 2,8 mld zł,
 • EBITDA: 1 mld zł,
 • marża EBITDA: 37,2%,
 • zysk netto: 300 mln zł,
 • wolne przepływy pieniężne za okres 12 miesięcy: ok. 1,4 mld zł,
 • wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA LTM: 2,66x (z wyłączeniem MSSF 16

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

mln PLN z włączeniem
MSSF 16
z wyłączeniem MSSF 16
I kwartał 2019 I kwartał 2019     zmiana r/r
Przychody 2 792 2 782 19%
EBITDA 1 038 922 4%
Marża EBITDA 37,2% 33,1% -4,8 p.p.

 

Pierwszy kwartał br. zamknęliśmy bardzo dobrymi, stabilnymi i przewyższającymi konsensus rynkowy wynikami finansowymi Grupy. Przychody wyniosły 2,8 mld zł, EBITDA według nowego standardu MSSF 16 przekroczyła 1 mld zł, a zysk netto w wysokości 300 mln zł jest wyższy aż o 25% od średniej prognoz analityków. Wzrost głównych pozycji rachunku wyników w segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym spowodowany jest głównie konsolidacją wyników Grupy Netia od 22 maja zeszłego roku. Z kolei wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej były pod wpływem włączenia do portfolio oferty hurtowej nowych kanałów TV, w tym w szczególności pakietów Eleven Sports i Polsat Sport Premium – mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o.

Wyniki finansowe segmentu usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym

mln PLN z włączeniem
MSSF 16
z wyłączeniem MSSF 16
I kwartał 2019 I kwartał 2019 zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 2 398 2 389 17%
EBITDA

893

781 3%
Marża EBITDA 37,2% 32,7% -4,1 p.p.

Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej

mln PLN

z włączeniem
MSSF 16

z wyłączeniem MSSF 16
I kwartał 2019 I kwartał 2019 zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 455 455 30%
EBITDA 146 141 4%
Marża EBITDA 32% 31% -7,6 p.p.

 

Wolne przepływy pieniężne były pod wpływem rozliczenia inwestycji z końca 2018 roku i są zgodne z naszymi prognozami i zapowiedziami – na wysokim poziomie ok. 1,4 mld zł za okres 12 miesięcy. W pierwszym kwartale spłaciliśmy blisko 600 mln zł kredytu, dbając o regularne zmniejszanie poziomu zadłużenia. Z sukcesem – tym większym, że wydawało się, że atmosfera na rynku nie sprzyja tego typu działaniom – zakończyliśmy proces refinansowania naszych obligacji serii A, który zapewnił nam korzystniejsze warunki ich obsługi i dłuższy okres ich zapadalności. W ciągu 7 lat oszczędności odsetkowe powinny przekroczyć 50 mln zł. Przypomnę też, że bardzo konsekwentne wdrażanie strategii pozwoliło zaproponować naszym akcjonariuszom atrakcyjną, przewidywalną politykę dywidendową, której realizacja – według naszych szacunków – umożliwi dalsze zmniejszanie poziomu zadłużenia i prowadzenie zaplanowanych inwestycji i działań rozwojowych Grupy – dodaje Katarzyna Ostap-Tomann.

2019 rok otworzyliśmy bardzo dynamicznie – weszliśmy na nowe rynki, zaprezentowaliśmy nowe usługi i oferty, wprowadziliśmy nową politykę dywidendy oraz wyemitowaliśmy nowe obligacje, których warunki świadczą o tym, że rynek kapitałowy darzy naszą firmę dużym zaufaniem. To wszystko motywuje nas do jeszcze cięższej pracy i konsekwentnej realizacji strategii, która pozwoliła nam zbudować największą polską firmę w branży mediów i telekomunikacji. Niezmiernie cieszy mnie możliwość uczestniczenia w tak ciekawych i ważnych wydarzeniach, pracy z tak profesjonalnym i zaangażowanym zespołem oraz zarządzania tak udanym projektem biznesowym – podsumowuje Mirosław Błaszczyk.

[1] Bez uwzględnienia danych operacyjnych Grupy Netia, które są publikowane oddzielnie od wyników Grupy Cyfrowy Polsat.

Jeden komentarz do “Wyniki Grupy Cyfrowy Polsat w pierwszym kwartale 2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *