Wyniki Grupy Cyfrowy Polsat w pierwszym kwartale 2019

Grupa Cyfrowy Polsat bardzo dobrze rozpoczęła 2019 r. – odnotowała ok. 300 tys. więcej klientów multiplay i ponad 500 tys. dodatkowych usług kontraktowych rok do roku, a wskaźnik odejść klientów był kolejny raz na rekordowo niskim poziomie 7,2%. O silnych wynikach finansowych świadczy wynik EBITDA, który na bazie nowo obowiązujących standardów księgowych wyniósł ponad 1 mld zł. Z kolei zysk netto był wyższy aż o 25% od średniej oczekiwań analityków giełdowych. W I kwartale Grupa wprowadziła na rynek nowe atrakcyjne oferty − Internet Stacjonarny w Plusie oraz telewizję kablową w technologii IPTV wraz z nowym dekoderem EVOBOX IP, wzmacniając strategię multiplay.

 

 

− Mamy długoterminową wizję naszej Grupy i pomysł na jej dalszy rozwój. Naszą misją jest tworzenie i dostarczanie najatrakcyjniejszych treści telewizyjnych, produktów telekomunikacyjnych oraz innych usług dla domu. Wykorzystujemy najnowsze technologie z zachowaniem dbałości o wysoką jakość produktów i obsługi klientów mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. – Konsekwentnie rozwijamy atrakcyjne usługi z myślą o potrzebach naszych klientów. Teraz otworzyliśmy się na nowe rynki – Internetu stacjonarnego i telewizji w technologii IPTV. Chcemy, by szerokie portfolio naszych usług było dostępne dla wszystkich Polaków i wszystkich rodzin. Nasza idea strategiczna na najbliższe lata brzmi: „Telewizja – Dla każdego. Wszędzie. Internet – Dla każdego. Wszędzie. Telefon – Dla każdego. Wszędzie”. W najbliższych latach stawiać będziemy na ciągłe wzmacnianie strategii smartDOM, która łączy szerokie portfolio usług z dostarczanymi przez nas emocjonującymi treściami. To wszystko jest dostępne w atrakcyjnej cenie i w wysokiej jakości. To kierunek, w którym niezmiennie chcemy podążać – dodaje.

Najważniejsze dane operacyjne[1] za I kwartał 2019 r.

 • Już co trzeci klient Grupy korzysta z ofert wiązanych – skuteczna realizacja strategii multiplay:
 • Stabilny wzrost liczby klientów usług wiązanych − o 283 tys. (18%) r/r do 1,85 mln, co stanowi 33% bazy klientów kontraktowych.
 • Do 5,57 mln wzrosła liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów.
 • Dalsza obniżka wskaźnika churn do rekordowo niskiego poziomu wynoszącego 7,2%.
 • Regularny przyrost liczby usług kontraktowych – o 535 tys. r/r do 14,33 mln (stanowią one 84,4% wszystkich świadczonych usług):
 • Kolejny okres wzrostu liczby usług telefonii komórkowej – o 455 tys. r/r do 7,5 mln, co wynika z korzystnego wpływu strategii multiplay, utrzymującego się zainteresowania klientów prostymi taryfami Plusa wprowadzonymi w lutym ub.r. oraz z wysokiej sprzedaży w segmencie B2B (rozwiązania m2m).
 • Łączna liczba kontraktowych usług płatnej telewizji, dzięki utrzymującemu się popytowi na usługę Multiroom oraz dobrze sprzedającym się płatnym usługom OTT, wzrosła r/r o 93 tys. i wynosi 5,1 mln.
 • Wysoka, stabilna baza usług Internetu wynosząca 1,8 mln. W I kwartale 2019 r. klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i sieci Plus przetransferowali ok. 264 PB danych. W zasięgu sieci LTE Grupy jest blisko 100% Polaków, a LTE Advanced – 73% mieszkańców kraju.
 • Stabilna baza 5,7 mln klientów kontraktowych:
 • Wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na klienta – o 5,4% r/r, a każdy z nich posiadał średnio 2,5 usługi z portfolio Grupy.
 • Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU) wzrósł o 1,2% r/r i wyniósł 82,9 zł.
 • Stabilna baza prepaid na poziomie ponad 2,6 mln ze stabilnym ARPU na wysokim poziomie 20,1 zł.
 • Zgodnie z długoterminową strategią kanały Grupy Telewizji Polsat pozostawały w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej, osiągając wynik 23,4% – 11,2% kanału głównego oraz 12,2% kanałów tematycznych.
 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły o 0,5% r/r – podczas gdy cały rynek reklamy TV spadł o 3,1% – i wyniosły 271 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV wzrósł do poziomu aż 28%.

Pierwszy kwartał pokazał, że klienci cenią, lubią i chętnie korzystają z coraz szerszego portfolio naszych usług. Świadczy o tym niemal 300 tys. nowych klientów ofert łączonych i ponad 500 tys. więcej usług kontraktowych w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. To kolejny kwartał pokazujący bardzo wysokie zadowolenie i lojalność naszych klientów, czego jasnym dowodem jest rekordowo niski wskaźnik odejść wynoszący zalewie 7,2% w skali roku – mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. I dodaje: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, wciąż poszerzamy portfolio usług w naszej ofercie. Oprócz dostarczania Internetu w technologii LTE – w wariancie mobilnym i domowym – rozpoczęliśmy sprzedaż Internetu w technologii światłowodowej, w oparciu o infrastrukturę Netii. Kolejna nowość, którą wprowadziliśmy przed kilkoma tygodniami, to telewizja kablowa w technologii IPTV wraz z dekoderem EVOBOX IP produkowanym w naszej fabryce w Mielcu. Wraz z nią klienci otrzymali równie bogatą ofertę programową co na naszej platformie satelitarnej – tylko bez konieczności montażu anteny satelitarnej – i możliwość decydowania o sposobie dostarczania sygnału telewizyjnego do ich domu. Ponadto z myślą o obywatelach Ukrainy wdrożyliśmy atrakcyjne oferty prepaid, które komunikujemy w tym przypadku w kampanii reklamowej uruchomionej za naszą wschodnią granicą.

Dane operacyjne segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych

I kwartał
2019 2018 Zmiana %
Łączna liczba RGU
(kontraktowe+przedpłacone)
16 973 770 16 579 337 2,4%
USŁUGI KONTRAKTOWE  
Łączna liczba RGU (na koniec okresu), w tym: 14 330 995 13 796 153 3,9%
Płatna telewizja, w tym: 5 077 221 4 984 391 1,9%
Multiroom 1 167 983 1 114 833 4,8%
Telefonia komórkowa 7 452 479 6 997 850 6,5%
Internet 1 801 295 1 813 912 -0,7%
Liczba klientów kontraktowych, w tym: 5 672 790 5 743 832 -1,2%
klienci ofert multiplay 1 845 922 1 562 900 18 %
ARPU na klienta [PLN] 82,9 81,9 1,2%
Churn na klienta 7,2% 8,5% -1,3 p.p.
Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta 2,53 2,40 5,4%
USŁUGI PRZEDPŁACONE
Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: 2 642 775 2 783 184 -5,0%
Płatna telewizja 144 586 75 159 92,4%
Telefonia komórkowa 2 387 672 2 539 402 -6,0%
Internet 110 517 168 623 -34,5%
ARPU na RGU prepaid [PLN] 20,1 20,1 0%

 

– W pierwszym kwartale br. osiągnęliśmy dobre wyniki oglądalności, które są zgodne z naszą długoterminową strategią. Nasze przychody z reklamy telewizyjnej wzrosły, pomimo spadku całego rynku reklamy TV o ok. 3%. Mimo słabszego otwarcia roku – związanego z efektem wysokiej bazy z 2018 roku – podtrzymujemy naszą prognozę zakładającą niski jednocyfrowy wzrost rynku w 2019 roku − mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.

Dane operacyjne segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej

I kwartał
2019 2018  Zmiana

p.p./%

Udział w oglądalności1,
w tym:
23,36% 23,92% -0,56 p.p.
POLSAT (kanał główny) 11,20% 12,87% -1,67 p.p.
Kanały tematyczne 12,17% 12,05% 0,12 p.p.
Przychody z reklamy
i sponsoringu2
(mln PLN)
271 269 0,5%
Udział w rynku reklamy3  

28%

 

27%

 

1,0 p.p.

     
Wydatki na reklamę telewizyjną na rynku4

(mln PLN)

965 996 -3,1%

 

1 Nielsen Audience Measurement, udział w oglądalności w grupie wszyscy 16-49 lat, cała doba, uwzględniono Live+2 (oglądalność z dnia emisji i z 2 kolejnych dni (tzw. Time Shift Viewing);

2 Przychody z reklamy i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat wg definicji Starcom;

3 Szacunki własne na podstawie wstępnych danych Starcom;

4 Starcom, dane wstępne, reklama sportowa i sponsoring;

Najważniejsze dane finansowe za I kwartał 2019 r.

z włączeniem MSSF 16

 • Silne wyniki finansowe Grupy w I kwartale 2019 r.:
 • przychody: 2,8 mld zł,
 • EBITDA: 1 mld zł,
 • marża EBITDA: 37,2%,
 • zysk netto: 300 mln zł,
 • wolne przepływy pieniężne za okres 12 miesięcy: ok. 1,4 mld zł,
 • wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA LTM: 2,66x (z wyłączeniem MSSF 16

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

mln PLN z włączeniem
MSSF 16
z wyłączeniem MSSF 16
I kwartał 2019 I kwartał 2019     zmiana r/r
Przychody 2 792 2 782 19%
EBITDA 1 038 922 4%
Marża EBITDA 37,2% 33,1% -4,8 p.p.

 

Pierwszy kwartał br. zamknęliśmy bardzo dobrymi, stabilnymi i przewyższającymi konsensus rynkowy wynikami finansowymi Grupy. Przychody wyniosły 2,8 mld zł, EBITDA według nowego standardu MSSF 16 przekroczyła 1 mld zł, a zysk netto w wysokości 300 mln zł jest wyższy aż o 25% od średniej prognoz analityków. Wzrost głównych pozycji rachunku wyników w segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym spowodowany jest głównie konsolidacją wyników Grupy Netia od 22 maja zeszłego roku. Z kolei wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej były pod wpływem włączenia do portfolio oferty hurtowej nowych kanałów TV, w tym w szczególności pakietów Eleven Sports i Polsat Sport Premium – mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o.

Wyniki finansowe segmentu usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym

mln PLN z włączeniem
MSSF 16
z wyłączeniem MSSF 16
I kwartał 2019 I kwartał 2019 zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 2 398 2 389 17%
EBITDA

893

781 3%
Marża EBITDA 37,2% 32,7% -4,1 p.p.

Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej

mln PLN

z włączeniem
MSSF 16

z wyłączeniem MSSF 16
I kwartał 2019 I kwartał 2019 zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 455 455 30%
EBITDA 146 141 4%
Marża EBITDA 32% 31% -7,6 p.p.

 

Wolne przepływy pieniężne były pod wpływem rozliczenia inwestycji z końca 2018 roku i są zgodne z naszymi prognozami i zapowiedziami – na wysokim poziomie ok. 1,4 mld zł za okres 12 miesięcy. W pierwszym kwartale spłaciliśmy blisko 600 mln zł kredytu, dbając o regularne zmniejszanie poziomu zadłużenia. Z sukcesem – tym większym, że wydawało się, że atmosfera na rynku nie sprzyja tego typu działaniom – zakończyliśmy proces refinansowania naszych obligacji serii A, który zapewnił nam korzystniejsze warunki ich obsługi i dłuższy okres ich zapadalności. W ciągu 7 lat oszczędności odsetkowe powinny przekroczyć 50 mln zł. Przypomnę też, że bardzo konsekwentne wdrażanie strategii pozwoliło zaproponować naszym akcjonariuszom atrakcyjną, przewidywalną politykę dywidendową, której realizacja – według naszych szacunków – umożliwi dalsze zmniejszanie poziomu zadłużenia i prowadzenie zaplanowanych inwestycji i działań rozwojowych Grupy – dodaje Katarzyna Ostap-Tomann.

2019 rok otworzyliśmy bardzo dynamicznie – weszliśmy na nowe rynki, zaprezentowaliśmy nowe usługi i oferty, wprowadziliśmy nową politykę dywidendy oraz wyemitowaliśmy nowe obligacje, których warunki świadczą o tym, że rynek kapitałowy darzy naszą firmę dużym zaufaniem. To wszystko motywuje nas do jeszcze cięższej pracy i konsekwentnej realizacji strategii, która pozwoliła nam zbudować największą polską firmę w branży mediów i telekomunikacji. Niezmiernie cieszy mnie możliwość uczestniczenia w tak ciekawych i ważnych wydarzeniach, pracy z tak profesjonalnym i zaangażowanym zespołem oraz zarządzania tak udanym projektem biznesowym – podsumowuje Mirosław Błaszczyk.

[1] Bez uwzględnienia danych operacyjnych Grupy Netia, które są publikowane oddzielnie od wyników Grupy Cyfrowy Polsat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *