Cyfrowy PolsatMedia

Wyniki Grupy Cyfrowy Polsat za III kwartał

Grupa Cyfrowy Polsat, mimo trwającego stanu epidemii, zakończyła III kwartał z wynikami przekraczającymi oczekiwania analityków rynku.

 

Wśród najważniejszych wydarzeń znalazły się m.in.: budowa ogólnopolskiej sieci 5G na częstotliwości 2600 MHz TDD z planem objęcia zasięgiem 11 mln mieszkańców Polski, rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych dotyczących potencjalnej sprzedaży mobilnej infrastruktury telekomunikacyjnej Grupy, przejęcie 100% udziałów w spółce nadającej kanały Fokus TV i Nowa TV oraz szybka integracja Interia.pl w ramach struktur Grupy Polsat.

Przychody Grupy przekroczyły 3 mld zł, skorygowana EBITDA wyniosła 1,1 mld zł, a zysk netto wzrósł do poziomu 345 mln zł. Grupa rozpoczęła również wypłatę rekordowo wysokiej dywidendy w łącznej kwocie 640 mln zł.

Jednocześnie Zygmunt Solorz i Grupa angażowali się w pomoc w walce z epidemią, m.in. przekazując blisko 50 mln złotych na wsparcie społeczeństwa, służby zdrowia, klientów, widzów i pracowników.

– Jesteśmy polską firmą i niezwykle istotne było dla nas, aby w trudnym czasie pandemii zaangażować się w pomoc służbie zdrowia i społeczeństwu. Wspólnie z naszym głównym akcjonariuszem Zygmuntem Solorzem przeznaczyliśmy na ten cel już łącznie kilkadziesiąt milionów złotych – mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.

– Charakter i różnorodność naszej działalności sprawiły, że nas biznes okazał się odporny na sytuację, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy. Jednocześnie trzeci kwartał pozwolił nam odbudować wyniki segmentu mediowego, który najdotkliwiej odczuł skutki wiosennego lockdownu mówi Mirosław Błaszczyk.Mając stabilną sytuację finansową, z myślą o dalszym rozwoju Grupy, prowadziliśmy duże projekty inwestycyjne. Kupiliśmy Grupę Interia, kanały Fokus TV i Nowa TV rozszerzyły portfolio Telewizji Polsat, uruchomiliśmy sprzedaż fotowoltaiki pod marką ESOLEO, a dzięki intensywnej rozbudowie naszej sieci 5G w jej zasięgu już w przyszłym roku znajdzie się ponad 11 milionów mieszkańców Polski.

Plus podjął decyzję o rozbudowie najszybszej sieci 5G na całą Polskę. W maju 2020 roku w 7 miastach na 100 nadajnikach ruszyła pierwsza w Polsce sieć 5G Plusa na częstotliwości 2600 MHz TDD. Pozwala osiągać szybkość Internetu do 600 Mb/s. Kilkumiesięczne obserwacje doświadczeń użytkowników sieci i najlepsze wyniki uzyskiwane w testach szybkości sieci 5G w porównaniu do innych operatorów zaowocowały decyzją o poszerzeniu zasięgu sieci. Do listy 7 obecnych miast z 5G dołączy kolejnych ponad 150 miejscowości, dzięki czemu łącznie z najszybszego 5G w Polsce będzie mogło korzystać ponad 11 mln osób.

Po przejęciu Grupy Interia.pl nastąpiła szybka integracja portalu w ramach struktur Grupy Polsat. Ta strategiczna inwestycja ma się przyczynić do zajęcia przez Grupę Polsat istotnej pozycji w Internecie – wzmocnić jej pozycję na dynamicznie rosnącym rynku reklamy online, stanowić dodatkowy kanał dystrybucji oraz monetyzacji treści produkowanych przez Grupę oraz doskonały kanał komunikacji z obecnymi i przyszłymi klientami. Od 1 października pełna obsługa reklamowa Grupy Interia.pl jest realizowana przez Polsat Media, a biuro reklamy portalu zostało wcielone do Polsat Media. Przeprowadzony został również proces integracji programowej serwisów informacyjnych Polsatu i Interii oraz rozpoczęty proces integracji segmentów sportowego i rozrywkowego.

Grupa Polsat rozpoczęła także działalność na rynku fotowoltaiki. W lipcu wprowadziła do oferty instalacje fotowoltaiczne pod nową marką ESOLEO. Oferta ESOLEO to szereg korzyści: mniejsze rachunki za prąd, sprzęt od renomowanych producentów, kompleksowe zajęcie się formalnościami, przygotowanie projektu, pomoc w uzyskaniu kredytu przy zerowym wkładzie własnym, szybki montaż oraz możliwość skorzystania z dotacji. Z ofertą ESOLEO można zapoznać się na terenie całej Polski w ponad 1000 punktach sprzedaży i obsługi klienta Plusa i Cyfrowego Polsatu, a także na stronie www.esoleo.pl i specjalnej infolinii 222 136 222.

Grupa Polsat od początku trwania epidemii podjęła szereg inicjatyw prospołecznych oraz wprowadziła wiele udogodnień dla klientów, aktywnie włączając się w walkę z koronawirusem. Angażowała się w działania na wielu polach, wspierając służbę zdrowia, edukację, dzieci wykluczone cyfrowo, seniorów, a także zapewniała rozwiązania milionom swoich klientów i tysiącom pracowników. Zygmunt Solorz i Grupa Polsat przeznaczyli łącznie około 50 milionów złotych na ten cel, a wśród przeprowadzonych wspólnie z Fundacją Polsat działań znalazły się m.in.: zakup 200 tysięcy testów na koronawirusa wraz z niezbędną aparaturą laboratoryjną za kwotę ponad 16 milionów złotych, przekazanie 20 nowoczesnych respiratorów o wartości niemal 3 mln złotych dla szpitali zakaźnych, zakup środków ochrony, specjalny blok reklamowy w Polsacie, a także 2200 tabletów dla dzieci wykluczonych cyfrowo (więcej informacji).

Ponad 15 mln usług kontraktowych i więcej klientów programu smartDOM

– W trzecim kwartale zrealizowaliśmy strategiczną inwestycję w Grupę Interia oraz przejęliśmy kontrolę nad kanałami Fokus TV i Nowa TV, ponadto z sukcesem realizowaliśmy naszą strategię multiplay. Liczba klientów naszego flagowego programu smartDOM wzrosła o 100 tys. Był to kolejny kwartał silnego wzrostu liczby świadczonych usług kontraktowych – o blisko 600 tys. rok do roku, dzięki czemu ich łączna liczba przekroczyła 15 milionów. Po raz kolejny obniżyliśmy również wskaźnik odejść klientów – do poziomu 6,1%, co świadczy o wysokim zadowoleniu klientów z jakości naszych usług komentuje Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtela.

Najważniejsze dane operacyjne[1] za III kwartał 2020 r.:

 • Liczba klientów usług multiplay, świadczonych m.in. w ramach flagowego programu smartDOM, wzrosła o 100 tys. (5%) r/r do 2,048 mln, co stanowi 37% bazy klientów kontraktowych.
 • Do 6,28 mln wzrosła liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów.
 • Wskaźnik churn został obniżony do bardzo niskiego poziomu wynoszącego 6,1% w skali roku.
 • Dynamiczny przyrost liczby usług kontraktowych – o 581 tys. r/r do blisko 15,2 mln, a stanowią one 85% wszystkich świadczonych usług.
 • Wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na klienta – o 5,4% r/r, a każdy z klientów posiadał średnio 2,72 usługi z portfolio Grupy.
 • Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU) wzrósł o 2,5% r/r i wyniósł 86,9 zł.
 • Baza prepaid na poziomie 2,7 mln z rosnącym ARPU w wysokości 21,5 zł.
 • Łącznie Grupa Polsat świadczy ponad 17,8 mln usług płatnej telewizji, Internetu i telefonicznych, a ich liczba wzrosła w ciągu roku o ok. 600 tys.
 • Kanały Grupy Telewizji Polsat niezmiennie pozostawały w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej, osiągając w III kwartale wynik 24,6%.
 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu w III kwartale wyniosły 252 mln zł, w efekcie czego udział Grupy w rynku reklamy TV wzrósł r/r do poziomu 29,0%.
 • Dzięki przejęciu Grupy Interia Grupa Polsat stała się czołowym graczem na rynku Internetu w Polsce. Strony internetowe Grupy Polsat-Interia odwiedza aktualnie 18,5 mln użytkowników, a średniomiesięczna liczba odsłon stron wyniosła blisko 1,5 miliarda. Portal Interia.pl utrzymuje stabilną pozycję wśród polskich serwisów horyzontalnych, docierając do 68% polskich internautów.

– Po trudnym drugim kwartale zgodnie z naszymi przewidywaniami w trzecim kwartale nastąpiło wyraźne odbicie rynku reklamy TV. Jesienią powróciły na antenę wszystkie nasze flagowe programy, a koszty ramówki były dostosowane do kondycji rynku reklamowego. Nasz kanał główny był liderem oglądalności w grupie komercyjnej, a wyniki całej Grupy sięgnęły górnej granicy naszych założeń strategicznych i wyniosły blisko 25%. Zanotowaliśmy pozytywną dynamikę przychodów reklamowych w przeciwieństwie do całego rynku, który był na małym minusie – podsumowuje Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat.

– Wraz z nabyciem Grupy Interia zajęliśmy wiodącą pozycję na rynku wydawców internetowych. Liczba odsłon wszystkich serwisów Grupy Polsat-Interia wzrosła w skali roku dziesięciokrotnie do 1,5 mld. Z kolei prawie dwukrotny wzrost liczby realnych użytkowników do poziomu 18,5 mln pozwolił nam zająć miejsce w pierwszej trójce wydawców online. Na uwagę i podziękowania dla naszych zespołów zasługuje niezwykle sprawny proces integracji Interii w strukturach Grupy Polsat. Jestem przekonany, że współpraca z Interią będzie nadal układała się tak efektywnie, jak dotychczas – dodaje Stanisław Janowski.

Wyniki finansowe Grupy Polsat lepsze od oczekiwań rynku

Przychody Grupy Polsat wzrosły w III kwartale br. do ponad 3 mld zł, skorygowana EBITDA wyniosła blisko 1,1 mld zł, a zysk netto wzrósł do poziomu 345 mln zł. W październiku Grupa rozpoczęła wypłatę rekordowo wysokiej dywidendy w łącznej kwocie 640 mln zł.

Mimo trwającej epidemii, pod względem wyników finansowych był to dla nas bardzo dobry kwartał, a nasze rezultaty wyraźnie przekroczyły oczekiwania analityków rynkowych. Na wyniki segmentu usług B2C i B2B pozytywny wpływ miały m.in. stabilizacja przychodów detalicznych i dobra sprzedaż sprzętu. Do wzrostu przychodów segmentu mediowego przyczyniło się wyraźne odbicie rynku reklamy TV oraz konsolidacja wyników Interii. Bardzo silne wyniki finansowe tego segmentu w całości skompensowały ubytek wyniku EBITDA odnotowany wiosną. Mniejsza liczba bieżących wydarzeń sportowych w stosunku do jesieni 2019 r. oraz rozważne podejście do inwestycji w jesienną ramówkę miały odzwierciedlenie w 40% wzroście wyniku EBITDA – mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych Cyfrowego Polsatu i Polkomtela.

[1] Bez uwzględnienia danych operacyjnych Grupy Netia, które są publikowane oddzielnie od wyników Grupy Cyfrowy Polsat.

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

mln PLN III kwartał 2020 III kwartał 2019 zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 3 004 2 892 +3,8%
EBITDA skorygowana1 1 082 1 021 +6,0%
Marża EBITDA skorygowana 36,0% 35,3% +0,7 p.p.


1
EBITDA z pominięciem jednorazowych kosztów związanych z COVID-19 (w tym darowizn)

 

Wyniki finansowe segmentu usług B2C i B2B

mln PLN III kwartał 2020 zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 2 590 75 +3%
EBITDA skorygowana1 947 21 +2%
Marża EBITDA skorygowana 36,6% -0,2 p.p.


1
EBITDA z pominięciem jednorazowych kosztów związanych z COVID-19 (w tym darowizn)

 

Wyniki finansowe segmentu mediowego: telewizja i online

 

mln PLN III kwartał 2020 zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 482 41 +9%
EBITDA skorygowana1 135 40 +42%
Marża EBITDA skorygowana 28,0% +6,5 p.p.

 

1EBITDA z pominięciem jednorazowych kosztów związanych z COVID-19 (w tym darowizn)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *