Technologia - Promocje

Wyniki NTT System za 2017 r.

W 2017 r. Spółka NTT System S.A. uzyskała przychody w wysokości 461,1 mln zł, w porównaniu do 577,5 mln zł w 2016 roku. Oznacza to spadek o ok. 20 proc. Spółka wygenerowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 2,1 mln zł w porównaniu do 3,6 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co oznacza spadek o ok. 41 proc. W tym samym czasie zysk netto Spółki spadł o 1,3 mln zł.

 

 
Największą przyczyną spadku zysku było obciążenie wyniku 2017 r. kwotą ponad 1 mln zł, związaną ze zmianą za lata poprzednie metody wyliczania opłat od czystych nośników i urządzeń sprzedanych przez Spółkę, wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Inne przyczyny spadków to przede wszystkim mały popyt w segmencie przetargów publicznych i biznesowym. Tadeusz Kurek, prezes NTT System S.A. zwraca też uwagę, że problemem w segmencie IT jest też niedostateczny poziom finansowania branży przez instytucje finansowe.
Konsekwencje gorszej kondycji całej branży IT odbiły się na przychodach netto Spółki uzyskanych z tytułu dystrybucji komputerów i tabletów innych producentów, które wyniosły w 2017 r. 182,3 mln zł (w 2016 r. – 333, 6 mln zł). Wzrosły za to przychody ze sprzedaży podzespołów, akcesoriów, peryferii i elektroniki użytkowej z 171,7 mln w 2016 r. do 216,3 mln zł w 2017 r. W strukturze przychodów netto Spółki sprzedaż produktów ze wspomnianej grupy wyniosła 46,9 proc. (w 2016 r. 29,7 proc.), zaś dystrybucja komputerów innych producentów – 39,5 proc. (w 2016 r. – 57,8 proc.).
Trzecią największą grupę przychodów NTT System w 2017 r. z udziałem 11,6 proc. stanowiła sprzedaż sprzętu własnej produkcji oraz produktów przetworzonych – 53,3 mln zł (w 2016 r. – 56,3 mln zł.).
W tym roku Spółka planuje wzrost przychodów zarówno w segmencie klientów instytucjonalnych, co będzie możliwe przy spodziewanym wzroście przetargów publicznych, jak i użytkowników końcowych – w zeszłym roku oferta sprzętu gamingowego została wzbogacona o komputery dla graczy marki własnej HIRO.
– Jesteśmy przekonani, że w 2018 r. uda nam się powstrzymać spadek zysku netto. Jednocześnie przychody ze sprzedaży mogą pozostawać na niższym poziomie, w porównaniu do minionych lat, ze względu na zmianę modelu działania – koncentrację na towarach wysokomarżowych i rozbudowę kanału sprzedaży własnych produktów – powiedział Tadeusz Kurek, prezes NTT System S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *