4fun Media S.A. zarobiła 3,5 mln zł w I półroczu 2017 roku

W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2017 roku Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A. zanotowała wzrost przychodów o 27% w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku.
 

W ciągu 6 miesięcy 2017 roku Spółka znacząco poprawiła swoje wyniki finansowe.

  • wzrost przychodów ze sprzedaży o 27%
  • wzrost zysku operacyjnego /EBIT/ o 322%
  • wzrost wskaźnika EBITDA o 96%
  • wzrost zysku netto o 367%
  • wzrost sprzedaży reklam telewizyjnych o 18%
  • wzrost przychodów z działalności agencji reklamowej o 145%

                                                       
W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2017 roku Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A. zanotowała wzrost przychodów o 27% w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Łączne przychody w tym okresie wyniosły 22 846 tysięcy złotych wobec 17 983 tysięcy złotych rok wcześniej co oznacza, iż w raportowanym okresie były wyższe o 4 863 tysiące złotych. Wzrost sprzedaży w raportowanym okresie był możliwy dzięki dynamicznie rosnącej sprzedaży reklam telewizyjnych (o 18%) oraz znacząco wyższym niż przed rokiem przychodom agencji reklamowej (145%).
Głównym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. w okresie I półrocza 2017 roku pozostawała reklama telewizyjna, stanowiąca 53% całości sprzedaży Grupy Kapitałowej (w poprzednim kwartale stanowiło to odpowiednio 58,5%).  Mimo rosnącej konkurencji na rynku telewizji muzycznych, na której obecnych jest 25 kanałów nadających pasma muzyczne lub muzyczno-rozrywkowe, 4fun Media S.A. utrzymuje pozycję jednego z liderów oglądalności, notując w kolejnym kwartale  wzrost sprzedaży reklam telewizyjnych. W raportowanym okresie wzrost ten nastąpił z poziomu 10 307 tysięcy złotych w 2016 roku do 12 133 tysięcy złotych w roku 2017
(wzrost o 18%). Wzrost telewizyjnych przychodów reklamowych Grupy Kapitałowej był możliwy zarówno dzięki nieznacznej poprawie oglądalności głównego kanału 4FUN.TV – należącego do jednego z trzech najchętniej oglądanych stacji muzycznych w kraju jak i stabilnej oglądalności dwóch pozostałych kanałów nadawanych przez Spółkę.
Najbardziej dynamicznym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. w I półroczu 2017 roku była działalność agencji reklamowej prowadzona przez spółkę Bridge2Fun. Sprzedaż usług agencji reklamowych w raportowanym okresie wyniosła 3 764 tysięcy złotych (co stanowiło 16% udziału w łącznych przychodach Grupy Kapitałowej) wobec 1 538 tysięcy złotych w analogicznym okresie 2016 roku co oznacza wzrost przychodów w tym segmencie o 145 %. Wśród najbardziej rozpoznawalnych kampanii realizowanych przez agencję reklamową  warto wskazać kampanie promujące markę ShowMax.com na polskim rynku. Po niezwykle spektakularnym launchu marki ShowMax.com z udziałem Ewana McGregora, którego motywem przewodnim była etiuda filmowa „Czerwony punkt” w reżyserii Patryka Vegi, agencja przygotowała kolejne dwie kampanie dla tej marki. Drugą z nich była kampania promowana etiudą „Ksiądz” Wojtka Smarzowskiego z Arkadiuszem Jakubikiem. Najnowsza oparta jest o etiudę filmową pt. „Zacisze”. Do współpracy przy tej produkcji zaproszono cenionych twórców i aktorów – m.in. Piotra Cyrwusa i Iwonę Wszołkównę. Za reżyserię odpowiadał Bartosz M. Kowalski, twórca m.in. „Placu Zabaw”.
Strategicznym klientem agencji Bridge2Fun, pozyskanym jeszcze w IV kwartale 2015 roku jest globalny dostawca usług telekomunikacyjnych (T-Mobile), dla którego agencja rozpoczęła wówczas realizację rozpoznawalnych kampanii telewizyjnych i outdoorowych. Kolejne cztery kwartały 2016 roku jak i pierwszy półrocze 2017 roku udowodniły, iż agencja reklamowa Bridge2Fun jest w stanie realizować skuteczne i rozpoznawalne kampanie produktowe ATL dla tej marki z udziałem m.in. Bogusława Lindy, Piotra Kędzierskiego i Sylwii Grzeszczak promujących nowe usługi m.in.  T-Mobile na Kartę, Strażników Galaktyki czy Supernet Video.
Wśród zleceń prowadzonych dla innych klientów agencji Bridge2Fun warto wymienić kampanią promującą markę Black, przygotowanie oprawy dla formatów telewizyjnych Onet.pl czy kampanią dla portalu gratka.pl. Agencja Bridge2Fun może pochwalić się zatem szerokim i zdywersyfikowanym portfolio klientów, które z dużym prawdopodobieństwem zostanie rozszerzone do końca 2017 roku.
Trzecim segmentem działalności mającym znaczący wpływ na przychody 4fun Media S.A. w I półroczu  2017 roku była sprzedaż reklam zewnętrznych z obszaru Digital Signage, prowadzona przez spółkę zależną Screen Network S.A. W raportowanym okresie wyniosła ona 4 523 tysięcy złotych co stanowiło 20% łącznych przychodów Grupy Kapitałowej w raportowanym okresie 2017 roku i była o 3% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Screen Network S.A. zarządza dziś siecią bisko 80 tys. ekranów w blisko 15 tys. lokalizacji realizujących kampanie typu Digital Out of Home w ponad 630 miastach i miejscowościach w Polsce w ramach jednego, zintegrowanego systemu informatycznego. W planach jest dalsza rozbudowa sieci Screen Network S.A. Wśród ostatnio realizowanych projektów warto wskazać na akcję społeczną SMOG ALERT czy uruchomienie nowych, wielkoformatowych ekranów LED w Warszawie i Poznaniu. Spółka Screen Network S.A. dysponuje obecnie największą, ustandaryzowaną siecią ekranów LED City w Europie.
Istotnym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. w I półroczu 2017 roku była także sprzedaż tzw. akcji specjalnych czyli działań promocyjnych realizowanych dla klientów w czasie antenowym poza blokami reklamowymi. W okresie sześciu miesięcy 2017 roku sprzedaż tej oferty przyniosła Grupie Kapitałowej przychody na poziomie 1 687 tysięcy złotych i były znacząco bo o 71% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.  Akcje specjalne wykorzystują zasięgi kanałów telewizyjnych 4fun Media S.A., skupiając się na wykorzystywaniu działań typu product placement, branded content, eventy masowe itd.
Komentując zdywersyfikowaną strukturę segmentów sprzedaży Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. warto wskazać, iż stabilnym źródłem przychodów jest działalność spółki zależnej Program Sp. z o.o., skupiona na świadczeniu usług dystrybucyjnych i consultingowych dedykowanych nadawcom kanałów tematycznych (głównie zagranicznych) obecnym na polskim rynku. Sprzedaż usług tego tytułu wyniosła w pierwszym półroczu 457 tysięcy złotych i była o 32% wyższa niż w analogicznym okresie 2016 roku.
 
Omawiając wyniki I półrocza 2017 roku należy zwrócić uwagę na znaczącą poprawę rentowności, której efektem jest wzrost zysku operacyjnego z poziomu 1 036 tysiące złotych w 2016 roku do 4 370 tysięcy złotych w roku bieżącym, co oznacza wzrost na poziomie 322%. Wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 5 814 tysiące złotych i był wyższy niż w I półroczu 2016 roku o 96%. Poprawa efektywności w działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. była wynikiem znacząco wyższej sprzedaży reklam telewizyjnych oraz usług agencji reklamowej ale także oszczędności kosztowych poczynionych w 2016 roku. W efekcie zysk netto na poziomie skonsolidowanym wyniósł 3 477  tysięcy złotych i był wyższy niż rok wcześniej aż o 367%. O stabilnej sytuacji finansowej Spółki świadczy też wysoki w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku, poziom przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, który osiągnął poziom 4 829 tysięcy złotych oraz utrzymujący się brak zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *