Media

Wypłata dywidendy za 2016 rok

Akcjonariusze postanowili wypłacić dywidendę w wysokości 25 groszy na akcję.
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 4fun Media S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
Uchwała przewiduje, iż zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 1 818 494,03 złotych został podzielony w sposób następujący: 801.006,28 złotych przelać na kapitał zapasowy, natomiast 1.017.487,75 złotych przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, tj. 25 groszy na jedną akcję.
Dzień dywidendy  został ustalony na dzień 12 października 2017 roku. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 26 października 2017 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *