Strategia rozwoju 4fun Media S.A. w sektorach e-commerce i digital

Rada Nadzorcza 4fun Media S.A. podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania przedstawionej przez Zarząd Spółki strategii rozwoju w sektorach e-commerce i digital jako potencjalnego kierunku inwestycji kapitałowych w latach 2018-2019.

 

 

W ramach strategii Zarząd 4fun Media S.A. wytypuje spółki z sektorów e-commerce i digital jako potencjalne podmioty, których udziały lub akcje 4fun Media S.A. mogłaby nabyć stając się podmiotem dominującym lub wspólnikiem mniejszościowym bądź w innej formie dokonać inwestycji kapitałowej w spółki w z tych sektorów (objęcie udziałów lub akcji tj. share deal, nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. tzw. asset deal).

Rada Nadzorcza pozytywni odniosła się do zaangażowania kapitałowego 4fun Media S.A. w spółce pod firmą CupSell Sp. o.o. poprzez docelowe objęcie w niej udziałów stanowiących 69,81% w jej kapitale zakładowym na kwotę 1.898.565,10 zł przy wycenie Spółki pre money 1.650.000,00 złotych.

Rada Nadzorcza zarekomendowała Zarządowi Spółki dokonania oceny zasadności realizacji strategii po okresie 6 miesięcy i przedstawienie Radzie Nadzorczej Spółki wniosków wynikających z realizacji tej strategii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *