Główna stronaMedia

Agora debiutuje w prestiżowym RESPECT Index

Agora S.A. znalazła się w składzie indeksu spółek odpowiedzialnych RESPECT Index, który został ogłoszony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 14 grudnia br. Spółki notowane w tym indeksie oceniane są jako zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, wykazują dużą atrakcyjność inwestycyjną, a dodatkowo charakteryzuje je m.in. wysoka jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład informacyjny. Wyróżniają się również poziomem i kompleksowością działań adresowanych do interesariuszy, które stanowią wyraz ich szeroko rozumianej odpowiedzialności.
 
– To dla nas zaszczyt, że zostaliśmy wyróżnieni za podejście do kwestii środowiskowych, społecznych, etycznych oraz z obszaru ładu korporacyjnego i dołączyliśmy do elitarnego portfela 28 odpowiedzialnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – powiedział Bartosz Hojka, prezes Agory S.A.Mamy nadzieję, że obecność Agory w RESPECT Index będzie również istotną referencją dla inwestorów, którzy doceniają wartość spółek odpowiedzialnych społecznie.
Odpowiedzialność Agory opiera się na takich filarach, jak: transparentność, budowanie relacji z partnerami i otoczeniem firmy, różnorodność wśród pracowników oraz wysoka jakość produktów i usług. Agora i jej spółki z grupy kapitałowej inicjują i angażują się w szereg projektów edukacyjnych, społecznych i kulturowych oraz dotyczących zrównoważonego rozwoju, które zostały przedstawione m.in. w “Oświadczeniu na temat informacji niefinansowych za 2016 r.”, czyli raporcie społecznym Grupy Agora. 19 wybranych działań z 2016 roku zostało też opisanych w „Raporcie Dobrych Praktyk. Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2017” Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Agora jest również w wąskim gronie spółek, które spełniają wszystkie zasady “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, co świadczy o wysokim poziomie ładu korporacyjnego i relacji inwestorskich.
Nowy skład RESPECT Index będzie obowiązywał od 18 grudnia 2017 r. W XI edycji Indeksu znajduje się 28 spółek, w tym 3 nowe.
RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. Projekt został wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2009 roku, kiedy ogłoszono pierwszy skład indeksu. RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW. Wyniki notowań indeksu RESPECT pokazują, że spółki tworzące ten wskaźnik charakteryzują się wyższą stopą zwrotu niż przeciętna rynkowa wyrażona indeksem WIG. Od listopada 2009 roku do grudnia 2017 r., czyli w ciągu ośmiu lat istnienia indeksu, zwiększył on swoją wartość o 85%. W tym czasie indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 59%, a WIG20 zyskał 3,5%.
Do RESPECT Index aspirować mogą spółki o najwyższej płynności, czyli wchodzące w skład indeksów WIG20, mWIG40 lub sWIG80. Ostatecznie do indeksu trafiają firmy, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, prowadzące w nienaganny sposób komunikację z rynkiem poprzez raporty bieżące i okresowe oraz swoje strony internetowe. Trzecim warunkiem jest odpowiedzialne społecznie zachowanie wobec środowiska, społeczności i pracowników, które jest analizowane na podstawie ankiety weryfikowanej przez audytora projektu firmę Deloitte.
Zgodnie z obecną formułą, badanie spółek i rewizja składu indeksu jest przeprowadzana raz w roku, w jego drugiej połowie. Udziały spółek w indeksie są określane na takich samych zasadach, jak w przypadku innych indeksów giełdowych.
Więcej informacji – www.odpowiedzialni.gpw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *