Cyfrowy PolsatWAŻNE

Cyfrowy Polsat podsumowuje drugi kwartał 2017 roku

Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała bardzo dobre wyniki operacyjne wszystkich segmentów i rosnące wyniki finansowe za II kwartał br. Wśród najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy znalazły się: nabycie wyłącznych praw do Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europy UEFA na lata 2018-2021 dla wszystkich kanałów dystrybucji treści oraz wypłata dywidendy w wysokości 205 mln zł. W wyniku konsekwentnej realizacji strategii w II kwartale wzrosły przychody Grupy – do 2,470 mld zł, wynik EBITDA – do 964 mln zł, a także wolne przepływy pieniężne – do poziomu 1,770 mld zł w okresie 12-miesięcznym.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za II kwartał 2017 r.
• Regularny wzrost nasycenia bazy usługami zintegrowanymi:
–  już 24% klientów kontraktowych Grupy korzysta z oferty multiplay,
–  blisko 1,4 mln klientów usług zintegrowanych (wzrost o 18% rok do roku),
–  liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów wzrosła do ponad 4 mln,
–  niski wskaźnik churn na poziomie 8,6%.
• Stabilna baza 5,8 mln klientów kontraktowych, spośród których każdy posiada średnio 2,31 usługi z portfolio Grupy. Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU) wzrósł o 1,4% rok do roku do 89,6 zł.
• Silny przyrost liczby usług kontraktowych o 539 tys. w ujęciu rok do roku do ponad 13,4 mln:
– W segmencie telefonii komórkowej liczba usług kontraktowych wzrosła rok do roku o 252 tys., do poziomu ponad 6,8 mln. Wzrost ten jest efektem korzystnego wpływu strategii multiplay oraz przejściowo zintensyfikowanej migracji klientów z segmentu prepaid.
– Dzięki dobrej sprzedaży usług Multiroom i płatnych OTT (m.in. subskrypcje pakietów serwisu IPLA) liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła o 203 tys. do ponad 4,8 mln.
– Baza usług Internetu mobilnego zwiększyła się rok do roku o 84 tys. do poziomu blisko 1,8 mln.
• Baza usług prepaid, odzwierciedlająca rzeczywistą liczbę aktywnych użytkowników, pozostawała na stabilnym poziomie blisko 2,9 mln, a ARPU tego segmentu dynamicznie wzrosło, o 8,5% rok do roku, do 20,5 zł.
• Kanały Grupy Polsat cieszyły się dużym zainteresowaniem w grupie komercyjnej i osiągnęły wyniki zgodne z długoterminową strategią Grupy – 24,9% udziału w oglądalności w II kwartale i 24,5% w pierwszym półroczu, na co złożyło się odpowiednio 12,6% i 12,7% kanału głównego oraz 12,3% i 11,8% kanałów tematycznych.
• Przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat w II kwartale br. wzrosły rok do roku o 0,5% (w tym czasie cały rynek spadł o 1,2%) do poziomu 307 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy telewizyjnej wzrósł do 27,6%. W pierwszym półroczu Grupa odnotowała wzrost przychodów o 1,1% rok do roku (w tym czasie cały rynek spadł o 0,5%) do poziomu 541 mln zł, a jej udział w rynku reklamy wzrósł do 26,7%.
Wynik osiągnięty przez Grupę Telewizji Polsat należy oceniać jako bardzo silny, biorąc pod uwagę wysoki punkt odniesienia – przed rokiem, w okresie czerwiec – lipiec, kanały Telewizji Polsat transmitowały rozgrywki UEFA EURO 2016, co korzystnie wpłynęło na poziom ubiegłorocznych przychodów.
• Średnia miesięczna liczba użytkowników największej polskiej telewizji internetowej IPLA wynosiła 3,5 mln zarówno w II kwartale, jak i pierwszym półroczu.
• Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy:
– przychody: 2,470 mld zł, wzrost o 1,1% w ujęciu rok do roku,
– EBITDA: 964 mln zł, wzrost o 3,1% w ujęciu rok do roku,
– marża EBITDA: 39%, wzrost o 0,7 p.p. w ujęciu rok do roku,
– zysk netto: 282 mln zł, wzrost o 22% w ujęciu rok do roku,
– wolne przepływy pieniężne po spłacie odsetek od kredytów i obligacji: 1,770 mld zł w okresie 12-miesięcznym, wzrost o 26% w ujęciu rok do roku,
– kolejna przedterminowa spłata części zadłużenia – wykup zerokuponowych Obligacji Litenite oprocentowanych 10% w skali roku za łączną kwotę 945 mln zł,
– wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA obniżył się wyraźnie do poziomu 2,74x.
– Drugi kwartał to czas konsekwentnej realizacji strategii we wszystkich segmentach biznesowych, co przyniosło oczekiwany efekt w postaci bardzo dobrych wyników operacyjnych oraz wzrostu przychodów i EBITDA Grupy – mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. – Jako grupa medialno-telekomunikacyjna, której głównym celem jest skuteczna dystrybucja treści multimedialnych wszystkimi dostępnymi kanałami, podjęliśmy decyzję o strategicznej inwestycji w wyłączne prawa do Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europy UEFA na lata 2018-2021 na wszystkich polach eksploatacji. Przez 3 lata wszystkie ponad 1000 meczów będzie można zobaczyć wyłącznie na kanałach Polsatu i platformie Cyfrowy Polsat. To dla nas niezwykle ważne przedsięwzięcie, którego podejmujemy się z myślą o stałym podnoszeniu jakości naszej oferty i zwiększaniu zadowolenia klientów wszystkich naszych usług.
Segment usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych
– Zgodnie z założeniami realizowanej strategii multiplay zwiększyliśmy w drugim kwartale nasycenie bazy usługami zintegrowanymi, odnotowaliśmy wzrost średniego przychodu od klienta kontraktowego i utrzymaliśmy niski wskaźnik rezygnacji z naszych usług – podsumowuje Tobias Solorz. – To kolejny kwartał, kiedy znacząco przyrosła liczba usług kontraktowych telefonii komórkowej, płatnej telewizji oraz Internetu mobilnego. Już blisko jedna czwarta naszych abonentów korzysta z usług zintegrowanych, a niski wskaźnik churn oraz wzrost średniego przychodu od klienta kontraktowego świadczą nie tylko o skuteczności naszych działań i atrakcyjności oferty, ale także o zadowoleniu klientów ze świadczonych przez nas usług.

rgu_wyniki.png

– Konsekwentnie realizując założone cele biznesowe oraz zwiększając nasycenie bazy usługami zintegrowanymi i średni przychód od klienta kontraktowego, osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych. Wzrosły przychody, EBITDA i marża EBITDA, a koszty podobnie jak w poprzednich kwartałach mieliśmy pod kontrolą – komentuje Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Telewizja Polsat Sp. z o.o.

tabela_2_wyniki.png

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej
Analizując wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej w II kwartale 2017 roku, należy brać pod uwagę wysoki punkt odniesienia, wynikający z faktu, iż przed rokiem, w okresie czerwiec – lipiec, kanały Grupy Telewizji Polsat transmitowały rozgrywki UEFA EURO 2016, co korzystnie wpłynęło na oglądalność, poziom przychodów reklamowych oraz poziom przychodów całkowitych i wynik EBITDA segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej.
 Wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej zarówno w drugim kwartale, jak i pierwszym półroczu były zgodne z naszą długoterminową strategią. Łączna oglądalność Grupy Telewizji Polsat w komercyjnej grupie widzów 16-49 wyniosła w drugim kwartale 24,9%, na co złożyło się 12,6% udziału stacji Polsat i 12,3% udziału naszych kanałów tematycznych – mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o. – To kolejny kwartał, kiedy odnotowujemy lepszą od całego rynku reklamy TV dynamikę przychodów z reklamy telewizyjnej i sponsoringu – nasze przychody na stabilnym rynku po raz kolejny wzrosły.

tabela_3_wyniki.png

– Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej za drugi kwartał br. są bardzo dobre, uwagę zwraca wysoka EBITDA i 40% marża EBITDA, które są zasługą bardzo dobrej oglądalności, zrównoważonej polityki programowej oraz dyscypliny w obszarze kosztów. Analizując te wyniki, należy pamiętać, że pozostawały one pod silnym wpływem tzw. „efektu wysokiej bazy”, wynikającego z sukcesu finansowego UEFA EURO 2016 transmitowanego na antenach Telewizji Polsat w czerwcu i lipcu zeszłego roku – mówi Katarzyna Ostap-Tomann – Bardziej miarodajne jest zestawienie tych wyników z danymi za analogiczny kwartał 2015 roku, wówczas zaobserwujemy kilkunastoprocentowy wzrost zarówno przychodów, jak i EBITDA segmentu. 

wyniki_tabela5_nadawanie.png

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

wyniki-finansowe_6.png

– To był kolejny bardzo dobry kwartał pod względem wyników finansowych całej Grupy, które są odzwierciedleniem konsekwentnie realizowanej strategii oraz skutecznej kontroli kosztów. Wzrosły zarówno przychody Grupy, jak i EBITDA oraz marża EBITDA. Uwagę po raz kolejny zwracają stabilne, wysokie wolne przepływy pieniężne, dzięki którym mogliśmy podejmować wszystkie niezbędne bieżące działania biznesowe i regularnie zmniejszać zadłużenie Grupy. Bardzo dobra kondycja finansowa pozwoliła na ponowne przyspieszenie spłaty naszego zadłużenia, a jednocześnie wypłatę dywidendy za 2016 rok w wysokości 205 mln zł, zgodnie z naszą polityką w tym zakresie – podsumowuje Katarzyna Ostap-Tomann.

3 komentarze do “Cyfrowy Polsat podsumowuje drugi kwartał 2017 roku

  • Stabilność to dobre słowo użyte w artykule. Polsat ma dobrze przemyślaną strategię rozwoju i z kwartału na kwartał pozyskuje nowych abonentów i to w usługach abonamentowych.

    Odpowiedz
  • No nie dziwi, że w abonamentowych, bo głównie takie prowadzą, przy sprzedaży usług tv. Druga rzecz, że przez program smart dom to najbardziej akurat opłaca się w CP korzystać właśnie z rozwiązań abonamentowych.

    Odpowiedz
  • Smartdom niewątpliwie był strzałem w dziesiątkę Polsatu, bo dzięki temu programowi pozyskał nowych klientów i utrzymał starych. Co ważne klientów abonamentowych przybywa, a tacy generują zyski.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *