KRRiT uzgodniła karty powinności na lata 2020-2024 z jednostkami publicznej radiofonii i telewizji

KRRiT pozytywnie oceniła, projektowany przez spółki w kartach na lata 2020-2024, sposób realizowania misji publicznej oraz szczegółowy zakres powinności wynikających z tej misji.

 

 

Stwierdzono, że przedstawione projekty są zgodne z zasadami wypełniania misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ww. ustawy i upoważniono Przewodniczącego KRRiT do zawarcia porozumień w sprawie ustalenia kart powinności wszystkich 19 spółek publicznej radiofonii i telewizji.
 
Zawarcie porozumień, zgodnie z art. 21a ust. 9 ustawy z  29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, zostało poprzedzone oceną zgodności przedłożonych przez spółki projektów kart powinności z zasadami wypełniania misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ww. ustawy.  

Podejmując uchwałę dotyczącą karty powinności Radia Kraków SA, obejmującą nową istotną usługę, KRRiT dokonała oceny wartości publicznej nowej istotnej usługi oraz analizy jej wpływu na rynek. Stwierdzono, że projektowana nowa istotna usługa posiada dostateczną wartość publiczną przy uwzględnieniu jej wpływu na rynek. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych na Przewodniczącego KRRiT, działającego na podstawie uchwał Krajowej Rady oraz na spółki publicznej radiofonii i telewizji został nałożony obowiązek zawarcia do dnia 15 maja 2020 r. porozumień dotyczących ustalenia kart powinności tych spółek na lata 2020-2024.

Przewodniczący KRRiT zawarł stosowne porozumienia ze wszystkimi jednostkami publicznej radiofonii i telewizji w ustawowym terminie.


Karty powinności jednostek publicznej radiofonii i telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *