KRRiT zdecydowała o sposobie podziału wpływów abonamentowych w 2021 r.

KRRiT dokonała podziału wpływów z opłat abonamentowych w 2021 roku między jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

 

Działając na podstawie ustawy o opłatach abonamentowych, Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji na posiedzeniu 17 września 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie sposobu podziału wpływów abonamentowych w 2021 r.

Podstawę dla podziału stanowiła prognoza wpływów abonamentowych na 2021 r, tj. kwota
650 mln zł, przyjęta przez KRRiT według aktualnie obowiązującego systemu abonamentowego.

KRRiT określiła następujący sposób podziału:

Telewizja Polska S.A.                   50,79% wpływów,              330 134,0 tys. zł

Polskie Radio S.A.                        24,61% wpływów,             159 949,5 tys. zł

Spółki radiofonii regionalnej      24,60% wpływów,                59 916,5 tys. zł

W przypadku przekroczenia prognozowanej kwoty wpływów, Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji dokona jej podziału po analizie kosztów poniesionych na zadania misyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *