List operatorów TV kablowych do Prezydenta RP i do Premiera i Oświadczenie Przewodniczącego KRRiT

Operatorzy telekomunikacyjni i kablowi oraz nadawcy telewizji lokalnych skupieni w dwóch największych organizacji branżowych – Polskiej Izbie Komunikacji Elektronicznej i Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL, skierowali na ręce Prezydenta i Premiera Rzeczypospolitej Polskiej list z deklaracją wsparcia w walce z epidemią koronawirusa i uruchomienia działań w celu zapewnienia normalnego funkcjonowania rodzin w Polsce.

 

 

 

 

List PIKE do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Szanowny Pan Andrzej Duda,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa

Szanowny Panie Prezydencie,

W imieniu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej i Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL, największych organizacji branżowych skupiających operatorów telekomunikacyjnych, operatorów telewizji kablowej i nadawców telewizji lokalnych, kierujemy na ręce Pana Prezydenta wyrazy wsparcia w walce z epidemią koronawirusa i zapewnienia uruchomienia konkretnych działań, które mają na celu złagodzenie skutków epidemii i zapewnienie normalnego funkcjonowania rodzin, pracowników i przedsiębiorstw.

Nasi operatorzy dostarczają prawie 5 mln polskich gospodarstw domowych programy telewizyjne, usługi telefoniczne, a przede wszystkim szerokopasmowe łącza internetowe. Deklarujemy, że wysiłek naszych firm i organizacji, zwłaszcza w tym trudnym okresie, jest nakierowany na zapewnienie ciągłości dostarczania sygnału wszystkim naszym Abonentom i stworzenie maksymalnie sprzyjających warunków do wykonywania pracy zdalnej w domu, opieki nad dziećmi i młodzieżą.

Jako operatorzy kablowi chcielibyśmy zapewnić Pana, iż nasze sieci są pewnym i bezpiecznym środkiem komunikacji oraz dostępu do edukacji, wiedzy, informacji i stanowią ważny element systemu bezpieczeństwa państwa na czas kryzysu epidemicznego. Codziennie nasi operatorzy obsługują tysiące Abonentów, dlatego wprowadzono specjalne procedury kontaktu oraz wspomagania ich we wszelkich problemach w miejscu zamieszkania, bez wychodzenia z domu. PIKE i Fundacja PIKSEL są w całodobowym kontakcie z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, pracując w ramach Rady Metodologicznej przy Przewodniczącym KRR i T, jak również z Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz innymi urzędami i organami państwa, w sprawie niezakłóconego dostępu naszych Abonentów do sieci internetowych, telewizyjnych i telefonicznych. Jednocześnie zapewniamy, iż call center (Biura Obsługi Abonentów) nastawione są na wszelką pomoc i ułatwienia Abonentom tak, ażeby nikt nie został wykluczony cyfrowo.

Na pierwszej linii znajdują się nasze telewizje lokalne, które realizują misję publiczną poprzez podawanie bieżących informacji istotnych dla społeczności lokalnych. Szczególnym obszarem działalności jest współpraca ze szkolnictwem w zakresie edukacji dzieci i młodzieży oraz zapewnienia oferty w czasie wolnym. W tych dniach w porozumieniu z nadawcami telewizyjnymi udostępniamy w kanałach otwartych większość programów informacyjnych, a dziennikarze telewizji lokalnych codziennie obsługują lokalne społeczności zapewniając dostęp informacji w miejscach zamieszkania.

Z wyrazami najgłębszego szacunku

List PIKE do Premiera RP Mateusza Morawickiego

Szanowny Pan Mateusz Morawiecki,
Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa

Szanowny Panie Premierze,

w imieniu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej i Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL, największych organizacji branżowych skupiających operatorów telekomunikacyjnych, operatorów telewizji kablowych i nadawców telewizji lokalnych kierujemy na ręce Pana i Rady Ministrów wyrazy wsparcia w walce z epidemią koronawirusa i zapewnienia uruchomienia konkretnych działań, które mają na celu złagodzenie skutków epidemii i zapewnienie normalnego funkcjonowania rodzin, pracowników i przedsiębiorstw.

Nasi operatorzy dostarczają prawie 5 mln polskich gospodarstw domowych programy telewizyjne, usługi telefoniczne, a przede wszystkim szerokopasmowe łącza internetowe. Deklarujemy, że wysiłek naszych firm i organizacji, zwłaszcza w tym trudnym okresie, jest nakierowany na zapewnienie ciągłości dostarczania sygnału wszystkim naszym Abonentom i stworzenie maksymalnie sprzyjających warunków do wykonywania pracy zdalnej w domu oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą poprzez zapewnienie im oferty edukacyjnej i możliwości zdalnego nauczania.

Jako operatorzy kablowi chcielibyśmy zapewnić Pana, iż nasze sieci są pewnym i bezpiecznym środkiem komunikacji oraz dostępu do edukacji, wiedzy, informacji i stanowią ważny element systemu bezpieczeństwa państwa na czas kryzysu epidemicznego. Codziennie nasi operatorzy obsługują tysiące Abonentów, dlatego wprowadzono specjalne procedury kontaktu oraz wspomagania ich we wszelkich problemach w miejscu zamieszkania, bez wychodzenia z domu. PIKE i Fundacja PIKSEL są w całodobowym kontakcie z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, pracując w ramach Rady Metodologicznej przy jej Przewodniczącym, jak również z Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz innymi urzędami i organami państwa w sprawie niezakłóconego dostępu naszych Abonentów do sieci internetowych, telewizyjnych i telefonicznych. Jednocześnie zapewniamy, iż call center (Biura Obsługi Abonentów) nastawione są na wszelką pomoc i ułatwienia Abonentom tak, ażeby nikt nie został wykluczony cyfrowo.

Na pierwszej linii znajdują się nasze telewizje lokalne, które realizują misję publiczną poprzez podawanie bieżących informacji istotnych dla społeczności lokalnych. Szczególnym obszarem działalności jest współpraca ze szkolnictwem w zakresie edukacji dzieci i młodzieży oraz zapewnienia im oferty w czasie wolnym. W tych dniach w porozumieniu z nadawcami telewizyjnymi udostępniamy w kanałach otwartych większość programów informacyjnych, a dziennikarze telewizji lokalnych codziennie obsługują lokalne społeczności zapewniając dostęp informacji w miejscach zamieszkania.

Z wyrazami najgłębszego szacunku,

Oświadczenie Przewodniczącego KRRiT Witolda Kołodziejskiego:

 

„W czasie epidemii rola operatorów telewizji kablowej urasta do rangi strategicznej dla Państwa. Dostarczają oni do domów nie tylko sygnał telewizyjny, ale przede wszystkim Internet, jedyny kontakt z światem zewnętrznym.

Bardzo mnie cieszy deklaracja operatorów, że dołożą wszelkich starań by nikt nie został wykluczony cyfrowo. Oznacza to bezpieczeństwo, nie tylko techniczne, ale również ekonomiczne. W tej nadzwyczajnej sytuacji nie musimy obawiać się, że z powodu problemów z płatnościami zostaniemy „odcięci od świata”.

Deklaracja operatorów świadczy o społecznej odpowiedzialności tego sektora gospodarki.


Ważną inicjatywą lokalnych operatorów, jest również zapowiedź transmisji mszy świętych z kościołów parafialnych. Umożliwiają one podtrzymanie więzi wspólnot parafialnych skupionych wokół miejscowego kościoła. Jest to niesłychanie ważne w obecnej sytuacji. Liczę, że także w innych wymiarach, edukacja, kultura, itp., życie on-line, społeczności lokalnej, będzie animowane przy wydatnym wkładzie dostawców usług telewizji kablowej”.


Witold Kołodziejski

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *