Internet & Gry - Reklama

Rekordowe wyniki Lenovo dzięki solidnemu wzrostowi wszystkich działów biznesowych w II kwartale

Grupa Lenovo poinformowała wczoraj o rekordowych przychodach w drugim kwartale roku fiskalnego, które wynoszą 14,5 mld USD (skok o 7 proc. w ujęciu rok do roku). Co ciekawe, wszystkie działy grupy wykazały solidny wzrost.

 

Rekordowy dochód przed opodatkowaniem wyniósł 470 mln USD, a to oznacza wzrost o 52 proc. w porównaniu z kwartałem drugim ubiegłego roku. Dochód netto wyniósł natomiast 310 mln USD – zwiększając się o 53 proc. w ujęciu rok do roku i tym samym ustanawiając jego rekordową wartość. Oprócz bardzo dobrych wyników kwartalnych, siłę i stabilność finansową Lenovo potwierdziły ostatnio wysokie inauguracyjne oceny inwestycyjne agencji Moody’s, Standard & Poor’s oraz Fitch, a także udana emisja obligacji global notes.

  • Przychody Grupy wzrosły do 14,5 mld USD – wzrost o 7 proc. w ujęciu rok do roku
  • Dochód przed opodatkowaniem w II kwartale wyniósł 470 mln USD — wzrost o 52 proc. w ujęciu
    rok do roku
  • Dochód netto wzrósł do 310 mln USD – wzrost o 53 proc. w ujęciu rok do roku
  • Grupa dostrzega okazje do rozwoju, który znacznie przekracza prognozy analityków

Podstawowy zysk na akcję w drugim kwartale roku finansowego wyniósł 2,59 centa USA czyli 20,08 centa hongkońskiego. Rada Dyrektorów Lenovo ustaliła zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 6,6 centów hongkońskich za akcję.

Nasze rekordowe wyniki w tym kwartale odzwierciedlają nieustające dążenie do zaspokajania potrzeb szybko rozwijającej się gospodarki opartej na pracy, nauce i rozrywce w domu. Wszystkie nasze działy biznesowe odnotowały wzrost w ujęciu rok do roku, a przychody z oprogramowania i usług sięgnęły rekordowego wyniku” powiedział Yuanqing Yang, prezes i dyrektor naczelny Lenovo. „Świat wciąż dostosowuje się do nowej rzeczywistości, a my jesteśmy przekonani o długoterminowym potencjale wzrostowym zarówno naszych urządzeń, jak i infrastruktury chmurowej. Będziemy nadal wykorzystywać swoje zasadnicze kompetencje w zakresie doskonałości operacyjnej oraz obecności globalnej i lokalnej, a jednocześnie nasilimy transformację stymulowaną przez usługi, aby lepiej wykorzystywać okazje by osiągać stabilny wzrost”

Prognoza biznesowa

W roku 2020 na podaż i produkcję wciąż wpływa wiele czynników branżowych, w tym niepewna sytuacja geopolityczna w różnych regionach świata, globalna pandemia COVID-19, a także niedostateczne dostawy komponentów wskutek wysokiego zapotrzebowania. Lenovo dostrzega jednak ogromny potencjał w drugiej połowie roku, w której nowa norma pracy, nauki i rozrywki w domu będzie stymulować długoterminowe trendy w zapotrzebowaniu na urządzenia oraz infrastrukturę, w tym chmurową. W szczególności Grupa oczekuje, że rynek PC ogółem przerośnie obecne prognozy analityków i zbliży się do 300 mln sztuk w roku kalendarzowym 2020 — to o 25 mln więcej niż łączna liczba dostępnych urządzeń na rynku w zeszłym roku.

Omówienie wyników grup

Intelligent Devices Group  (IDG) Firma Lenovo nadal prowadzi w Grupie pod względem wzrostu, osiągając rekordowe przychody na tle całej historii swojego działu PC and Smart Devices Group (PCSD) wynoszące 11,5 mld USD (8 proc. wzrost w ujęciu rok do roku). Grupa odnotowała także rekordowy dochód przed opodatkowaniem w wysokości 723 mln USD, co oznacza wzrost o 18 proc. w ujęciu rok do roku, i tym samym utrzymała przodującą w branży marżę zysku w wysokości 6,3 proc. Na rekordowe wyniki kwartalne wpłynęły między innymi zdolności operacyjne Lenovo, szybka reakcja na trend pracy i nauki w domu, a także koncentracja na segmentach o wysokim potencjale rozwojowym i premium. Lenovo jest liderem globalnego rynku PC z największym udziałem w rynku na poziomie 23,6 proc.

Drugi dział IDG, Mobile Business Group (MBG) odnotował wzrost przychodów o 39 proc. w ujęciu kwartał do kwartału oraz ponowny wzrost w ujęciu rok do roku, kontynuując zdecydowany powrót do formy po trudnościach związanych z COVID-19. W dalszym ciągu umacniała się solidna pozycja firmy na rynkach Ameryki Łacińskiej i Ameryki Północnej, a rozwój w Europie oraz regionie Azji i Pacyfiku nabrał tempa. W omawianym kwartale wprowadzono do oferty przełomowe innowacje, takie jak składany smartfon razr 5G oraz pierwszy dedykowany telefon  gamingowy pod marką Lenovo Legion. Dział będzie kontynuował rentowny rozwój dzięki solidnej ofercie produktów oraz innowacjom związanym z łącznością 5G.

Wzrost kontynuuje także Data Center Group (DCG). Przychody wzrosły o 11 proc. w ujęciu rok do roku do 1,48 mld USD i zwiększyła się także rentowność DCG. Dalszy wzrost następował w segmencie dostawców usług chmurowych — przychody zwiększyły się o 34 proc. w ujęciu rok do roku, a wyniki we wszystkich regionach znacznie wzrosły. Podstawą tych sukcesów są nieustające inwestycje Lenovo we własne zdolności w zakresie projektowania i produkcji, co pozwoliło odnieść ogromne korzyści pod względem projektowania płyt głównych i systemów. Przychody w segmentach dużych przedsiębiorstw oraz małych i średnich firm utrzymały się na zbliżonym poziomie w ujęciu rok do roku, ale przekroczyły prognozę rynkową o 3 punkty. Dwucyfrowy wzrost odnotowano w segmentach infrastruktury zdefiniowanej programowo (22 proc.), pamięci masowej (15 proc.), oprogramowania (47 proc.) i usług (11 proc). Kolejnym obszarem rozwojowym w tym segmencie jest ogłoszone niedawno przez Lenovo partnerstwo z SAP. Oferta Lenovo TruScale w modelu „infrastruktura jako usługa” w połączeniu z SAP HANA Enterprise Cloud umożliwiają klientom bezpieczne przechowywanie poufnych danych lokalnie, a jednocześnie korzystanie z elastycznego modelu z opłatami w miarę wykorzystania infrastruktury.

Inteligentna transformacja Lenovo nabrała w II kwartale znacznej dynamiki, dlatego też we wszystkich segmentach odnotowano dwucyfrowy wzrost. Wyniki te potwierdzają znaczenie inteligentnej transformacji jako katalizatora długoterminowego wzrostu dla całej Grupy. W segmencie inteligentnych rozwiązań IoT odnotowano znaczny wzrost przekraczający 36 proc. w ujęciu rok do roku, a solidny, dwucyfrowy wzrost przychodów* osiągnęły też segmenty inteligentnej infrastruktury (21 proc.) i inteligentnych rozwiązań branżowych (72 proc.). Oprogramowanie i usługi odnotowały 39-procentowy wzrost przychodów w ujęciu rok do roku do nowego, rekordowego poziomu 1,2 mld USD* — stanowią one obecnie ponad 8,5 proc. przychodów Grupy pomimo ich łącznego wzrostu. Szybki rozwój odnotowały także powiązane usługi i oprogramowanie oraz zarządzane usługi i rozwiązania, a przychody z segmentu e-commerce wzrosły o ponad 40 proc. w ujęciu rok do roku.

 

* Zafakturowane przychody

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *