PolecaneTVN Discovery Polska

TVN Style nadal bez koncesji. (Akt.) Oświadczenie Zarządu TVN S.A.

Na posiedzeniu KRRiT 22 maja 2024 r. głosowanie w sprawie przyznania koncesji na kolejne 10 lat dla spółki TVN S.A. na nadawanie programu TVN Style pozostało nierozstrzygnięte.

 

Zdaniem Przewodniczącego KRRiT przyznanie koncesji dla programu TVN Style mogłoby wiązać się ze złamaniem polskiego i europejskiego prawa. Z tego powodu struktura kapitałowa spółki zostanie poddana szczegółowej analizie przez niezależnych ekspertów.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji podmioty zagraniczne nie mogą posiadać (nawet pośrednio) więcej niż 49 % udziałów w spółce posiadającej koncesję w Polsce.

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej zmieniono ustawę o radiofonii i telewizji w ten sposób, że zwiększono limit udziałowców spoza Unii Europejskiej w spółce posiadającej koncesję na rozpowszechnianie programu do 49%, a w przypadku udziałowców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do 100%.

Właściciel akcji w TVN S.A. kontrolujący w 100% tę spółkę, nie jest podmiotem z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdyż Stany Zjednoczone są krajem spoza EOG.

Przewodniczący KRRiT przypomniał, że inwestycja amerykańska w TVN S.A. nastąpiła bez zezwolenia KRRiT, gdyż taka uchwała w przedmiocie amerykańskiej inwestycji w TVN S.A. nigdy nie miała miejsca.

Jak wynika z art. 40a ustawy o radiofonii i telewizji, nabycie akcji przez osobę zagraniczną w spółce, która posiada koncesję na rozpowszechnianie programu, wymaga zezwolenia Przewodniczącego KRRiT. Przewodniczący KRRiT wydaje i cofa ww. zezwolenie, na podstawie uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a jakiekolwiek zbycie akcji dokonane bez zezwolenia Przewodniczącego KRRiT jest nieważne z mocy prawa.

Przewodniczący KRRiT Maciej Świrski rozważa złożenie do Sejmu RP wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu Jana Dworaka – Przewodniczącego KRRiT w latach 2010-2016 – z powodu poważnego naruszenia polskiego prawa medialnego, poprzez bierne umożliwienie dokonania powyższej transakcji.

źródło. KRRiT

Oświadczenie w sprawie działań KRRiT

Struktura właścicielska TVN Warner Bros. Discovery nie budzi żadnych wątpliwości.
Potwierdzają to wyroki sądów, liczne opinie prawne i decyzje KRRiT przyznające koncesje kanałom naszej grupy. Brak przedłużenia koncesji dla TVN Style i wypowiedzi szefa KRRiT są kolejnym bezprawnym atakiem na amerykańskiego inwestora i wartości łączące nasze kraje.

Zarząd TVN S.A.

foto. TVN Style

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *