Media

Wyniki finansowe Grupy Kino Polska za 1Q 2024

Wzrost przychodów z reklam o ponad 30% r/r, zysk netto w górę o 39% r/r Grupa Kino Polska publikuje wyniki finansowe za 1 kw. 2024 r.

 

– Na koniec 1 kw. 2024 r. Grupa Kino Polska odnotowała przychody na poziomie 75,5 mln zł (+6,7% r/r), głównie za sprawą wzrostu przychodów z reklam na kanałach z portfolio Grupy.

– Zysk netto Grupy wyniósł 18,7 mln zł (+39,1% r/r), zaś wynik EBITDA 38,7 mln zł (+23,3% r/r).

– Rentowność netto wzrosła do 24,8% vs. 19% rok wcześniej.

– Przychody z emisji spadły nieznacznie o 2,3% r/r i stanowiły 49,9% całkowitej sprzedaży Grupy. Wpływy z reklam zwiększyły się 34,4% r/r, a ich udział w przychodach ogółem stanowił 42,8%.

– Przychody na rynkach międzynarodowych osiągnęły poziom 21,8 mln zł
(-6,6% r/r) i stanowiły 28,9% całkowitych przychodów Grupy.

– Marża EBITDA wyniosła 51,3% vs. 44,4% rok wcześniej.

– Średni udział kanałów Grupy w oglądalności widowni komercyjnej wyniósł 2,70% (SHR%, All 16-59, Consolidated Live +2 d. + OOH), tj. o 5,1% więcej r/r.

– Za nami bardzo dobry początek roku. W ostatnich miesiącach wprowadziliśmy szereg zmian – zmodyfikowaliśmy m.in. strategie programowe kanałów Stopklatka i Zoom TV oraz wynegocjowaliśmy nowe warunki współpracy z brokerem reklamowym. W efekcie odnotowaliśmy wzrosty wszystkich kluczowych wskaźników finansowych. Nasze przychody wzrosły o 6,7% r/r, a zysk netto o niemal 40% r/r. Do wzrostu zysku netto przyczyniły się także niższe koszty zakupu i produkcji treści oraz emisji. W dalszym ciągu produkowaliśmy także kanały zagraniczne dla Grupy CANAL+, co również znalazło swoje odzwierciedlenie w wynikachmówi Katarzyna Woźnicka, członkini zarządu Grupy Kino Polska, CFO oraz COO w SPI International B.V.

Wyniki finansowe kluczowych segmentów działalności

Na koniec 1 kw. 2024 r. największe wzrosty w przychodach Grupy Kino Polska odnotowano w segmencie Stopklatka (+3,7 mln zł, +37,8% r/r), który wygenerował 13,4 mln zł ze sprzedaży reklam. Zoom TV wniósł do przychodów 7,4 mln zł (+1,7 mln zł, +30,8% r/r), a segment Kanały marki Kino Polska 9,3 mln zł (+1,3 mln zł, +16,9% r/r). Segment Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne, wygenerował przychody na poziomie 40,0 mln zł (+0,3 mln zł, +0,8% r/r).

Przychody segmentu Produkcja kanałów telewizyjnych przekroczyły w 1 kw. 2024 r. poziom 2 mln zł, były zatem wyższe r/r o 0,4 mln zł (+21,3% r/r), co wynika przede wszystkim z produkcji kanałów zagranicznych dla Grupy CANAL+. W przypadku segmentu Sprzedaż praw licencyjnych odnotowano sprzedaż na poziomie 2,8 mln zł (-50,6% r/r). Mniejsze wpływy wynikają głównie z zakończenia obsługi procesu zakupu treści programowych przez spółkę zależną FilmBox UK na rzecz spółki powiązanej spoza Grupy. Zakończenie tej działalności widoczne jest głównie w przychodach z rynków międzynarodowych, jednak nie ma wpływu na wynik operacyjny, ponieważ spółka FilmBox UK dokonywała zakupu i sprzedaży treści pobierając za to niewielkie wynagrodzenie.

W efekcie, przychody z rynków międzynarodowych obniżyły się o 6,6% r/r (-1,6 mln zł), przy jednoczesnej znacznej poprawie rentowności w tym obszarze. Wpływ na mniejsze przychody z działalności na rynkach międzynarodowych miały także niższe przychody z emisji kanałów tematycznych (m.in. Dizi) oraz niższe przychody z reklamy na rynku czeskim.

Wyniki oglądalności kanałów Grupy w górę

Rynek mediów charakteryzuje się obecnie dużą dynamiką zmian, zwłaszcza w kontekście konsumpcji telewizji oraz sposobów jej pomiaru. Coraz więcej widzów nagrywa treści, ogląda je w trybie „Time Shifted” lub poza domem. Wynikiem zachodzących zmian jest wprowadzanie w Polsce pomiaru OOH (out of home). Media, w tym brokerzy (również broker obsługujący Grupę), wprowadzili tę formę analizowania danych telewizyjnych w ramach rozliczeń i raportowania. W związku z tym Grupa zdecydowała się zmienić dotychczasowe raportowanie dotyczące oglądalności z ujęcia “live” na dane skonsolidowane z uwzględnieniem 2-dniowego przesunięcia w czasie oraz danych OOH. Dane dotyczące oglądalności Grupy Kino Polska dla I kw. 2024 r. są w pełni porównywalne z analogicznym okresem ubiegłego roku, ponieważ (dla potrzeb analizy) dane z 1 kw. 2023 r. również zostały uzupełnione o OOH.

Na koniec 1 kw. 2024 r. łączny udział w oglądalności widowni komercyjnej kanałów Grupy Kino Polska wyniósł 2,70%, co oznacza wzrost o 5,1% r/r (SHR%, All 16-59, Consolidated Live +2 d. + OOH).

– Ten rok w przypadku niektórych naszych segmentów biznesu, otworzyliśmy z najwyższymi historycznie wynikami dla pierwszego kwartału. W przypadku Stopklatki czy Zoom TV są to wyniki zbliżone do czwartego kwartału, najlepszego w branży telewizyjnej. W minionych miesiącach prowadziliśmy szereg intensywnych działań promocyjnych, których celem było zwiększenie świadomości na temat naszej oferty programowej. Zastosowaliśmy także nowe zasady rozliczeń z brokerem reklamowym. Współpracowaliśmy również z operatorami kablowymi i satelitarnymi w celu poszerzania dystrybucji i lepszego pozycjonowania naszych kanałów w ich ofercie.. W pierwszym kwartale roku realizowaliśmy też kontrakty z wiodącymi dostawcami treści, które wzbogaciły ofertę programową naszych kanałówmówi Erwan Luherne, członek zarządu Grupy Kino Polska oraz CEO SPI International B.V.

Stopklatka osiągnęła udział w oglądalności widowni komercyjnej na poziomie 1,26%, co oznacza wzrost o 5,0% r/r (SHR%, All 16-59, Consolidated Live +2d. +OOH). Oglądalność drugiego naziemnego kanału w portfolio Grupy – Zoom TV wzrosła o 1,6% r/r do poziomu 0,65% udziału w oglądalności (SHR%, All 16-59, Consolidated Live +2d. +OOH). Kanał Kino Polska (0,41%), tj. wzrost o 2,5% r/r i Kino Polska Muzyka (0,06%) z takim sam udziałem w oglądalności widowni komercyjnej jak rok temu (SHR%, All 16-59, Consolidated Live +2d. +OOH). Oglądalność znacząco poprawił kanał Kino TV. Jego udział w oglądalności widowni komercyjnej wyniósł 0,32% (SHR%, All 16-59, Consolidated Live +2d. +OOH), co oznacza wzrost o 23,1% r/r.

foto, źródło. Grupa Kino Polska 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *