Wyniki finansowe NTT System za 2020 r.

W zeszłym roku Grupa Kapitałowa NTT System uzyskała aż 8,5 mln zysku, co stanowi wzrost o 82 proc. przy przychodach 791 mln zł (wzrost o 47 proc.).

 

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. w 2020 r. wygenerowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 10,7 mln zł, w porównaniu do 5,8 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto Grupy Kapitałowej wyniósł 8,5 mln zł, w porównaniu do 4,7 mln zł w 2019 r.  Oznacza wzrost o ok. 82 proc., któremu towarzyszył 47-procentowy wzrost przychodu wynoszących za 12 miesięcy 2020 r. – 791,0 mln zł (patrz wykres).  Na doskonałe wyniki Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w 2020 r. wpłynął przede wszystkim ponad 50-procetowy wzrost przychodów na rynku polskim we wszystkich kanałach sprzedaży.

Grupa Kapitałowa NTT System może się pochwalić coraz lepszymi wynikami już kolejny rok z rzędu

Tadeusz Kurek, prezes NTT System podkreśla, że wypracowane przez Spółkę, bardzo dobre wyniki, nie tylko pod względem zysku ale też rentowności, są efektem wielu wysiłków na różnych płaszczyznach.

– Ważną cezurą, nie tylko dla naszego biznesu, ale dla całej branży IT było udane zakończenie szeregu postępowań kontrolnych jeszcze w 2018 r. Dzięki temu powoli odwraca się – jeszcze widoczna –  tendencja, która była przyczyną nieufności instytucji finansowych wobec przedsiębiorstw IT. Z kolei w 2020 r. kluczowe znaczenie dla osiągniętych wyników miało skuteczne przygotowanie naszych Partnerów do sprzedaży produktów w sieci. Dzięki temu zamknięcie sklepów stacjonarnych nie wstrzymało naszego biznesu powiedział Tadeusz Kurek, Prezes NTT System.

W związku z zapotrzebowaniem na sprzęt do nauki i pracy zdalnej wzrosła też dystrybucja komputerów i tabletów innych producentów oraz dystrybucja podzespołów, akcesoriów i urządzeń peryferyjnych. Nastąpił też wzrost sprzedaży smartfonów m.in. Motorola, OnePlus, Oppo, Realme.

W wyniku tego przychody z tytułu dystrybucji komputerów i tabletów innych producentów wzrosły 2-krotnie ze 102 do ponad 204 mln. zł. Jednak największą część przychodu, bo stanowiącą dwie trzecie, stanowiła dystrybucja podzespołów, akcesoriów i urządzeń peryferyjnych i wynosiła 524,6 mln zł. To kolejny rok z rzędu bardzo duży wzrost sprzedaży w tym segmencie – w 2019 r. było to 342,0 mln zł, zaś w 2018 r.  211,9 mln zł.

Jak wskazują wyniki, w 2020 r., w stosunku do poprzedniego roku, struktura produktowa sprzedaży Grupy Kapitałowej uległa istotnym zmianom.

Głównym rynkiem zbytu dla Grupy Kapitałowej NTT System S.A. jest szeroko rozumiany rynek krajowy. Stanowił on w 2020 r. 92 proc. przychodów i obejmował przede wszystkim sieci handlowe oraz odbiorców hurtowych z sektora MŚP, nabywających produkty oraz towary do dalszej odsprzedaży, klientów z sektora publicznego i prywatnego. NTT System prowadzi też sprzedaż detaliczną do odbiorcy końcowego.

– Wyniki sprzedażowe za 2020 r. są jednymi z najlepszych w historii Grupy Kapitałowej NTT System. Są istotnie lepsze od tych z ubiegłego roku, a także kilku poprzednich lat. Pozwalają nam snuć optymistyczne przewidywania, jeśli chodzi o następne lata.. Pandemia pokazała jak istotne jest inwestowanie w IT. Jednocześnie Spółka i jej Grupa Kapitałowa pokazały, że potrafią sobie radzić w trudnych warunkach i powiększyć udział rynkowy. Jesteśmy przekonani, że w 2021 roku uda się nam się utrzymać to, co wypracowane zostało w poprzednim roku, a zdobyte doświadczenie i rynek pozwolą na dalszy wzrost – powiedział Tadeusz Kurek.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *