Wzrost przychodów Grupy Kapitałowej Kino Polska TV SA w I półroczu 2017!

W I półroczu 2017 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Kino Polska TV SA wyniosły 59 mln zł, co oznacza ponad 5-procentowy wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2016 – grupa opublikowała raport finansowy za I półrocze 2017 roku.

 

 

 

Wzrost przychodów jest efektem wyższej sprzedaży kanałów FilmBox i tematycznych – głównie w Czechach, krajach byłej Jugosławii i na Słowacji, ale także w Bułgarii i Rumunii – które systematycznie zwiększają swoje udziały w rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

W I półroczu 2017 roku Grupa Kino Polska TV SA razem z kanałem naziemnym Stopklatka TV osiągnęła 1,76% udziału w rynku telewizyjnym, co oznacza 10-procentowy wzrost w porównaniu z I półroczem 2016 (SHR, 16-49). Nowy kanał naziemny Zoom TV w omawianym okresie stale notował wzrost udziałów w rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *