BadaniaMedia

Stopklatka SA z zyskiem netto w 2019 r.

Stopklatka SA, spółka z Grupy Kino Polska TV, w całym 2019 r. wypracowała zysk netto w wysokości 0,9 mln zł wobec straty na poziomie 3,3 mln zł rok wcześniej. Przychody wzrosły o 9,5%, do poziomu 30 mln zł, wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez Spółkę.

 

 

 

 

– Pozytywne wyniki Stopklatki są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Dobra oferta programowa kanału Stopklatka pozwala zwiększać oglądalność i przychody z reklam. Na pozytywny wynik w całym 2019 r. złożył się także efekt synergii po włączeniu Stopklatki do Grupy Kino Polska TV – mówi Bogusław Kisielewski, Prezes Kino Polska TV SA i Stopklatka SA.

Stopklatka jest konsolidowana w wynikach Grupy Kino Polska TV od III kwartału 2018 r. Włączenie tej spółki w struktury Grupy pozwoliło na wypracowanie oszczędności w obszarze zakupu treści, ale również w zakresie kosztów wynagrodzeń i działań marketingowych.

Jednocześnie w całym 2019 r. Stopklatka SA notowała wyraźny wzrost przychodów reklamowych, co jest rezultatem bardziej efektywnego wykorzystania treści programowych. To zaś przekłada się na wyższy udział kanału Stopklatka w oglądalności widowni komercyjnej, który wyniósł 0,96% w 2019 r., w porównaniu do 0,91% w 2018 r. (SHR%, All 16-49). Wzrost przychodów jest także efektem zwiększenia sprzedaży z akcji specjalnych i sponsoringu.

Zgodnie z wcześniej opublikowanymi harmonogramami Stopklatka poda pełne wyniki finansowe za cały 2019 r. 19 marca br. Tego samego dnia zaprezentowane zostaną także roczne wyniki finansowe Grupy Kino Polska TV.

Wstępne wyniki finansowe Stopklatka SA za 2019 r. (mln zł)

2019 r. 2018 r. zmiana
Przychody reklamowe 30,0 27,4 +9,5%
Wynik na działalności operacyjnej 1,4 (2,8)
Wynik netto 0,9 (3,3)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *